Blindfriendly Streda 23. 10. 2019 | Meniny má Alojza Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Deň otvorených dverí na Pedagogickej a sociálnej akadémii, Bullova 2, Bratislava

 Pedagogická a sociálna akadémia na Bullovej v Bratislave (PaSA) vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v pondelok 5. decembra 2011 od 8:00 do 16:30 hod.

 

Hľadáš školu, v ktorej tradične prevládajú humanitné a umenovedné predmety, školu, v ktorej môžeš rozvíjať svoj talent a tvorivosť pod vedením skúsených pedagógov? Zaujíma ťa pedagogická činnosť a práca s ľuďmi? Si tvorivý typ? Chceš v tejto oblasti pokračovať v štúdiu na VŠ? Zaujímaš sa o psychológiu, kultúru, hudobnú či výtvarnú výchovu, tvorivú dramatiku, telesnú výchovu?

Ak si na väčšinu otázok odpovedal kladne, začni sa zaujímať o školu, ktorá sa nazýva

Pedagogická a sociálna akadémia
Bullova 2, 840 11 Bratislava (PaSA)

* je pridružená k sieti škôl UNESCO
* získala certifikát Európska značka 2006 (Európska komisia pre inovačné jazykové projekty)
* sme dlhoročnou fakultnou školou pre FiF UK, PgF UK, FTVŠ

Zriaďovateľ školy: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25

V školskom roku 2012/2013 otvárame pre absolventov základných škôl tri študijné odbory. Všetky sú 4-ročné, všetky sa končia maturitnou skúškou.
1. Študijný odbor 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie talentovej skúšky, ktorá sa skladá z hudobnej, jazykovej, výtvarnej a telesnej výchovy. Talentová skúška pre školský rok 2012/2013 bude 3. apríla 2012. Absolvent štúdia je kvalifikovaný pre učiteľstvo v materskej škole aj pre vychovávateľstvo v škol. klube...

2. Študijný odbor 7662 6 animátor voľného času
Absolvent je samostatný kreatívny pracovník so stredoškolským vzdelaním – animátor, ktorý je schopný organizovať čas zákazníkov (detí i dospelých) v kultúrnych zariadeniach, v múzeách a galériách, v občianskych združeniach, v zariadeniach kúpeľného a cestovného ruchu, v sanatóriách a zotavovniach a v rekreačných strediskách.

3. Študijný odbor 7669 6 pedagogické lýceum
Absolvent môže pracovať ako kvalifikovaný pedagogický asistent učiteľa alebo vychovávateľa v materskej, základnej a strednej škole alebo ako zamestnanec vo verejnom sektore, vo výkone štátnej správy a organizáciách tretieho sektora. Je všestranne pripravený na vysokoškolské štúdium, hlavne humanitného zamerania.

Všetci maturanti majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Naši absolventi sa výborne uplatňujú najmä na pedagogických, filozofických, či umeleckých fakultách. Otvoríme 3 triedy - 1 triedu odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, 1 triedu odbor animátor voľného času a 1 triedu odbor pedagogické lýceum, do každej triedy priemerne 28 žiakov.

Škola nemá vlastné ubytovacie zariadenie, ale je možné získať ubytovanie v niektorom stredoškolskom domove mládeže.