Blindfriendly Štvrtok 14. 11. 2019 | Meniny má Irma Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Deň otvorených dverí na Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji

Spojená škola, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji, Vás pozýva na Deň otvorených dverí dňa 25. novembra 2012 od 8.00 do 16.00 h.

 
Pre žiakov, ich rodičov,  výchovných poradcov a priateľov školy sme pripravili:
  • základné informácie o školských vzdelávacích programoch vo všetkých formách štúdia,
  • ukážky vyučovacích hodín všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov,

  • informácie o odbornej praxi realizovanej v Stredisku odbornej praxe školy a na pracoviskách zmluvných podnikov, o mimoškolskej činnosti a práci v projektoch,

  • prehliadku areálu školy, odborných učební, kynologického a jazdeckého centra, športovísk, siene rybárskej techniky, kabinetu živých zvierat,

  • ukážky výcviku koní a psov,

  • prezentáciu školy ako Centra odborného vzdelávania a prípravy pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

 

 
 
 
 
 
Tešíme sa na Vašu návštevu.                            
 
                                                                                              Ing. Katarína Kubišová