Blindfriendly Piatok 26. 4. 2019 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu

 Dňa 8. 3. 2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave usporiada „Deň odborných zručností na SOŠ HSaO“

 

Dňa 8. 3. 2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave usporiada „Deň odborných zručností na SOŠ HSaO“


Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9 v Bratislave Vás všetkých srdečne pozýva, osobitne však žiakov 9. ročníkov, ktorí majú záujem študovať na našej škole v študijných a učebných odboroch a to:

 kuchár, čašník, pracovník marketingu blok učiva obchod, pracovník marketingu blok učiva cestovný ruch, pracovník marketingu obchod a diplomatické služby pracovník marketingu obchod a ekonómia, pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu a v 5 ročnom študijnom odbore hotelová akadémia,
 
 v učebných odboroch kuchár, čašník, cukrár.


Príďte sa pozrieť na prácu žiakov, aby sa Vám ľahšie rozhodovalo pre voľbu povolania. Môžete prísť i s rodičmi, kamarátmi alebo pani výchovnou poradkyňou.

Tešíme sa na Vašu účasť


Ing. Mária Katreniaková
riaditeľka SOŠ HsaO