Blindfriendly Streda 26. 2. 2020 | Meniny má Viktor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Deň otvorených dverí - Obchodná akadémia v Pezinku

 Dňa 17. februára 2011 v čase od 9:00 - 14:00 hod. sa v Obchodnej akadémii v Pezinku uskutoční Deň otvorených dverí. Súčasne sa v škole bude konať Veľtrh školských cvičných firiem.

 

Obchodná akadémia pozýva žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na škole, ich rodičov, výchovných poradcov a učiteľov základných škôl. Pedagógovia a študenti akadémie poskytnú záujemcom informácie o vyučovaní jednotlivých predmetov, o školskom vzdelávacom programe, o obsahu a forme prijímacieho konania, o mimoškolskej činnosti, o úspešnosti našich absolventov na prijímacích skúškach na VŠ, atď. Prehliadka priestorov školy, odborných učební, učební výpočtovej techniky a cudzích jazykov.