Blindfriendly Streda 26. 2. 2020 | Meniny má Viktor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

DEŇ OTVORENÝCH / DVERÍ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA / Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Račianska 105, 831 02 Bratislava Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb Račianska ul. č. 105 831 02 BRATISLAVA www.sosracianska105.edupage.org riaditel@sos-racianska.sk sekretariat@sos-racianska.sk 02/44258040 Škola s najdlhšou tradíciou vo výchove a vzdelávaní v oblasti služieb na Slovensku, zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“

 

p o z ý v a

žiakov deviatych ročníkov, záujemcov o štúdium, rodičov, výchovných poradcov, odbornú a laickú verejnosť

dňa  8. februára 2017 v čase od 10:00 do 17:00 hod. na

DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ

s ukážkami prác žiakov a prehliadkou odborných pracovísk
• 4-ročného študijného odboru 6362 M kozmetička a vizážistka
•  3-ročných učebných odborov 6456 H kaderník a 6452 H fotograf.


     
Vstup do budovy je organizovaný v skupinách každú celú hodinu
Informácie:
sekretariat@sos-racianska.sk
tel. č.: 02/44258040