Blindfriendly Streda 26. 2. 2020 | Meniny má Viktor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Deň Zeme v Gymnáziu Alberta Einsteina

 Blíži sa Deň Zeme a my už teraz pripravujeme pri tejto príležitosti za výraznej iniciatívy študentov aktivity na 13. a 14. apríla, ktorými chceme zvýšiť environmentálne povedomie študentov a zároveň dosiahnuť, aby naše životné prostredie bolo čisté a upravené.

 

Reagujeme na výzvu ministra životného prostredia SR a zapájame sa do celoslovenskej akcie Vyčistime si Slovensko. Študenti gymnázia, ktorým nie je životné prostredie ľahostajné, budú 13. apríla v popoludňajších hodinách upratovať areál školy a jej okolie. Budeme veľmi radi, keď sa do aktivity zapoja aj obyvatelia sídliska. Stretnutie účastníkov podujatia je o 13. hod. v areáli našej školy.

Účastníkov celoslovenskej akcie Vyčistime si Slovensko radi privítame na ďalších aktivitách, ktoré sa budú konať 14. apríla v gymnáziu. Kolégium Zelenej školy pripravilo pre študentov súťaž o najlepšiu triednu prezentáciu zvoleného globálneho environmentálneho problému s možnosťami jeho riešenia. Uskutoční sa rozhlasové vysielanie s environmentálnou tematikou, módna šou inšpirovaná odpadmi, prezentácia a predaj výrobkov Fair Trade. Tak ako už niekoľko rokov pripravujeme ekohry pre deti z Materskej školy na Bohrovej ulici a budeme sadiť nové stromy v školskom areáli.

O areál sa škola stará nepretržite, závidia nám ho všetci návštevníci gymnázia. Už niekoľko rokov organizujeme pri príležitosti Dňa Zeme zbierky na kúpu stromov, ktorými skrášľujeme prostredie školy. Zo zbierok študentov boli zakúpené tri sakury, jedno ginko dvojlaločné, ozdobný ker, borovica a tuje, ktoré tvoria oplotenie kompostoviska. Pri plote školy študenti vysadili pavinič trojlaločný, hlavne v jesenných mesiacoch skrášľuje betónové oplotenie. V marci tohto roku sme revitalizovali časť prízemných plazivých kríkov, ktoré boli plné odpadkov, hlodavcov a v poslednej dobe sa stali aj miestom prespávania bezdomovcov. Rozhodli sme sa ich oživiť a doplniť výsadbou nových drevín. Po konzultácií so záhradným architektom tu vysadíme jarabinu vtáčiu. Na odstránenie odpadkov, ktoré sa nachádzali pod hustými kríkmi, bolo potrebné objednať veľkorozmerný kontajner, čo bolo spojené s nemalými finančnými nákladmi. Odpadky neboli produktom našej školy, ale blízkeho kontajnerového stojiska, ktoré patrí obytnému domu. Snahou gymnázia je, aby prostredie, v ktorom sa pohybuje denne viac ako 500 žiakov a pedagógov, nebolo znečistené, zdraviu škodlivé.

Tešíme sa na stretnutie so všetkými, ktorým nie je ľahostajné prostredie, v ktorom žijú.
PhDr. Eva Vrbanová