Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Európsky deň jazykov 2017

Na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici v Bratislave sa každoročne v lete koná deň prezentácie vybraných diel svetových autorov pod názvom Express Yourself!/ Äussere dich! Žiaci III. ročníka si zapožičajú zo školskej knižnice román niektorého svetového autora a čítajú ho v priebehu školského roka v anglickom, prípadne v nemeckom jazyku.

 

Od minulého školského roka sa na SPŠD rozhodli motivovať žiakov III. ročníka k čítaniu diela v cudzom jazyku práve počas Európskeho dňa jazykov, ktorý v tomto roku pripadá na 26. septembra 2017. Najúspešnejší žiaci z minulého ročníka súťaže Express Yourself!/ Äussere dich! prezentujú pripravené prezentácie pred svojimi mladšími spolužiakmi. V prezentácii sa zamerajú nielen na výklad obsahu diela a jeho hlavnej myšlienky, ale i na rôzne citáty a použité gramatické javy. Takisto sa venujú  krátkemu životopisu a prehľadu tvorby toho ktorého spisovateľa. Organizovaním tejto školskej akcie na SPŠD posilňujú čitateľský záujem o svetovú literatúru.