Blindfriendly Sobota 25. 5. 2019 | Meniny má Urban Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Gymnázium Antona Bernoláka v Senci hostilo partnerskú školu z Viedne

Gymnázium Antona Bernoláka v Senci hostilo v rámci prebiehajúceho bilaterárneho projektu Programu celoživotného vzdelávania - Comenius , školské partnerstvá v dňoch od 8. septembra do 19. septembra 2014 partnerskú triedu z Amerlinggymnázia z Viedne. Dominantnou časťou tohto dvojročného jazykového projektu sú 12-dňové výmenné návštevy v oboch krajinách. Žiaci Gymnázia Antona Bernoláka pracujú s rovesníkmi z Rakúska na spoločnom projekte s názvom „UNESCO miesta svetového kultúrneho dedičstva v srdci Európy“.

 
Projekt prebieha od augusta 2013 do augusta 2015 a je doň prostredníctvom Dní otvorených dverí, informatívnych násteniek zapojené celé gymnázium, no predovšetkým 24 žiakov triedy septima a učiteľky Comenius teamu. Výraznou mierou prispievajú pomocou aj rodičia žiakov.
Žiaci septimy sa minulý školský rok zúčastnili 12-dňového pobytu v Rakúsku a spoločne s rakúskymi partnermi prebádali miesta zapísané do zoznamu domácich pamiatok UNESCO. Pobytu predchádzala niekoľkomesačná príprava na tematicky zameranom krúžku, no aj vo voľnom čase. Žiaci študovali materiály o pamiatkach, vypracovávali pracovné listy, rešeršovali materiály. Pod vedením spolužiaka Mateja Majtana naďalej spravujú webovú stránku projektu www.weltkulturerbestaetten.eu.
Tento september prebádali Comenius žiaci s partnerskou triedou pamiatky UNESCO na Slovensku. Navštívili a zdokumentovali Banskú Štiavnicu, Vlkolínec, Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, Kežmarok, Levoču, Spišský hrad s okolím, Bardejov a Hervartov. Kamarátom z Viedne ukázali aj svoje mesto Senec a jeho región, navštívili spoločne Bratislavu, Modru a hrad Červený Kameň.
Spoločné úsilie vyvrcholí v záverečnom produkte, ktorým bude viacjazyčný kalendár pamiatok. Prezentácie kalendárov sú naplánované na február a apríl 2014 v Senci a vo Viedni.
Hlavné ciele projektu, ako výchova k európskej jednote, poznanie krás svetového kultúrneho dedičstva, zdokonalenie sa v konverzácii v cudzom jazyku či vytvorenie nových multikultúrnych priateľstiev, sú podľa detí zúčastnených na projekte splnené už teraz.
 
Mgr.Lucia Nemečková, vedúca projektu
 
Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Európska komisia ani Národná agentúra SAIA nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.