Blindfriendly Štvrtok 5. 12. 2019 | Meniny má Oto Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Gymnázium Malacky v projekte Comenius

Skupina žiakov a učiteľov gymnázia v Malackách sa vrátila z pracovného pobytu v Taliansku, kde spolu so svojimi partnermi z Dánska, Španielska a Poľska prezentovali svoje aktivity realizujúce v rámci medzinárodného projektu Comenius.

 
 Cieľom projektu je študovať súčasný stav v oblasti výskumu mládeže strednej školy v európskych krajinách, navrhnúť vzdelávacím inštitúciam modely na vykonávanie a zlepšovanie výskumu a vybavenia na stredných školách, vytvoriť niekoľko výskumných prác so skupinami študentov z rôznych krajín a samozrejme poznávanie vzájomných kultúr, rozvoj medzinárodnej spolupráce, individuálnych partnerstiev – výmenné pobyty žiakov a zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku – pracovným jazykom je angličtina.
Pracovné stretnutie medzi partnerskými školami v Taliansku bolo už tretie v poradí. Prvé sa konalo v septembri 2012 v Malackách, druhé na jar 2013 v Španielsku.
Na  3. projektovom stretnutí, ktoré sa konalo koncom októbra v talianskom Guardiagrele,  študenti a učitelia prezentovali už konkrétne výsledky svojich vedeckých projektov. Študenti gymnázia v Malackách participujú na projektoch :
Výsledky a prezentačné materiály malackých študentov boli hodnotené veľmi pozitívne, vysoko hodnotený bol profesionálny prístup k výskumu i profesionalita spracovania výstupných materiálov.
V jarných mesiacoch 2014 sa stretne celý projektový tím učiteľov i žiakov v Dánsku a v letných mesiacoch v Poľsku, kde sa celý projekt ukončí.
 
Viac na:     http://www.g1majamc.sk/gympel/index.php?sel=266
 
Projekt pôsobí s finančnou podporou Európskej komisie a Ministerstva školstva SR. Európska komisia
a Ministerstvo školstva SR nepreberajú žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené na týchto stránkach.
 
                                                                                                                      RNDr. Elena Krajčírová
                                                                                                                       koordinátor projektu