Blindfriendly Sobota 18. 1. 2020 | Meniny má Bohdana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Hotelová akadémia na Mikovíniho ukončila dvojročný projekt Comenius s názvom „Uchovajme spomienky živé“

Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava sa spolupodieľala na tomto projekte spolu s partnerskými školami z Portugalska, Poľska, Litvy, Turecka, Talianska a Rumunska. Zo získaného grantu boli financované všetky aktivity dvojročného projektu.

 

Multilaterálny projekt Comenius je súčasťou Programu celoživotného vzdelávania Európskej únie. Je výzvou pre všetky školy s aktívnym prístupom k možnostiam, ktoré Slovensko získalo začlenením do Európskej únie. Koordinátorkou projektu na škole bola Ing. Kornélia Lohyňová

Ciele projektu:

  • zoznámiť sa s jazykmi, históriou, kultúrou, zvykmi a tradíciami partnerských krajín a rozvíjať vedomosti a porozumenie o rozmanitosti európskych kultúr a ich hodnote
  • zlepšiť komunikačné zručnosti žiakov angličtine a kompetencie nevyhnutné pre ich osobný rozvoj počas celého života a pre aktívne európske občianstvo
  • naučiť žiakov oslavovať svoje národné sviatky a zachovávať si zvyky a tradície
  • spoznať regióny, v ktorých žijú naši partneri
  • poukázať na kultúrne hodnoty partnerských krajín
  • nahrať CD s s receptami a obrázkami národných jedál, CD s poéziou tvorenou študentmi v jazykoch partnerských krajín a CD s aktivitami projektu
  • vytvoriť konverzačný slovník najviac používaných výrazov v jazykoch partnerských krajín a v angličtine – ktorá je hlavným jazykom projektu
  • podporovať toleranciu, empatiu a eliminovať predsudky medzi ľuďmi odlišných kultúr