Blindfriendly Piatok 19. 7. 2019 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Let’s recognize and celebrate our diversity

Tento školský rok sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu pod názvom „Ja a iní: objavovanie rôznorodosti okolo mňa a vo mne“. Do tohto projektu sú zapojené školy z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Českej republiky, Čiernej hory, Chorvátska, Kosova, Macedónska, Maďarska, Moldavska, Rakúska, Slovinska, Rumunska, Srbska a Slovenska.

 
Naša škola má partnerstvo so školami z Rakúska a Rumunska. Naším spoločným cieľom je realizácia hlavnej myšlienky projektu a aktivít na tému diverzita. Zloženie spoločnosti je čoraz rôznorodejšie. Bohužiaľ, máme tendenciu báť sa tých, ktorí sú iní ako my (etnický pôvod, náboženské presvedčenie, pohlavie, sociálne pozadie, vek atď.). Veľmi rýchlo robíme rozdiely medzi „sebou“ a „ostatnými“ a tí, ktorí nepatria do „našej skupiny“, sú často považovaní za druhoradých, resp. sa s nimi zaobchádza menej priaznivo. Preto je nevyhnutné bojovať proti predsudkom a lepšie sa navzájom spoznávať.
My a naše dve partnerské školy sme vypracovali spoločný projekt na túto tému, ktorá určite rezonuje v každej spoločnosti, či už je to rodina, škola, pracovisko, ulica... Všetci sa niečím líšime, a predsa sme rovnakí – inakosť nás spája.
Každá škola vytvorí vlastný dotazník, ktorého autormi budú žiaci. Jednotlivé dotazníky spracujeme do veľkého spoločného dotazníka, ktorý bude obsahovať otázky zo všetkých troch partnerských škôl. Finálny dotazník budú vypĺňať študenti partnerských škôl a zozbierané výsledky navzájom porovnáme a vyhodnotíme.
Ďalšími sprievodnými aktivitami projektu sú medzinárodné výmenné pobyty, využívanie nových informačných a komunikačných technológií, nových médií, divadlo, prezentácie výtvarných prác. Radi by sme do nášho projektu zapojili aj ďalšie osoby a inštitúcie, napríklad rodičov, miestne (regionálne) inštitúcie, firmy, média atď.
Jazykom celej medzinárodnej komunikácie je angličtina. Projekt a jeho aktivity sa realizujú od septembra 2013 až do polovice marca 2014.
Naša účasť na medzinárodnom štartovacom stretnutí ACES
                Dňa 30. septembra – 4.októbra 2013 sa víťazné školské partnerstvá zúčastnili prvého stretnutia, ktoré sa konalo v Bukurešti. Na tomto stretnutí sa z každej školy zúčastnili jeden učiteľ a jeden študent. Prvýkrát sme mali možnosť stretnúť sa s našimi partnermi z Rakúska a Rumunska, kde sme sa spoločne zamýšľali nad jednotlivými krokmi v projekte a jeho realizáciou v našich školách. Zažili sme veľa zaujímavých stretnutí s učiteľmi a žiakmi z vyššie spomenutých krajín. Počas workshopov a pracovných stretnutí sme si vymieňali informácie o našich krajinách, školských systémoch, kultúre a diverzite, ktorá je hlavnou témou tohtoročného projektu.
 
Prvé spoločné stretnutie v Grazi
                V dňoch 9. –11. januára 2014 sa študenti a učitelia nášho gymnázia stretli v Grazi so svojimi partnerskými školami z Rakúska a Rumunska. Partnerská škola v Grazi je výnimočná tým, že ju navštevujú žiaci rôznych etnických skupín. Bolo to prvé spoločné stretnutie týchto škôl, kde mali príležitosť diskutovať o projekte. Prezentovali sa výsledky dotazníkov z jednotlivých krajín. Cieľom nášho projektu, ktorému sme dali názov „Flying with different feathers“ (Letíme na rôznych krídlach), bolo nájsť rozdiely a podobnosť v tom, ako študenti vnímajú rozdielnosť a akceptujú tých, ktorí sa od nás odlišujú.
 
Návšteva Gymnázia Antona Bernoláka v Senci
                V dňoch 11. -13. januára 2014 pokračovala výmenná návšteva škôl na Slovensku. Partnerské školy spoznali našu školu a zúčastnili sa kultúrneho programu, ktorý pripravili naši žiaci špeciálne pre túto príležitosť.
               
 
                ACES – Akadémia stredoeurópskych škôl, podporuje partnerské projekty medzi školami v stredoeurópskych krajinách prostredníctvom každoročnej súťaže projektov. ACES je iniciatívou Nadácie ERSTE, ktorá bola založená v roku 2006 v rámci programu Európa. Koordináciu ACES zabezpečuje Interkulturelles Zentrum v spolupráci s občianskym združením VČELÍ DOM. Túto iniciatívu zároveň podporujú ministerstvá školstva zo všetkých zúčastnených krajín.
 
 
Jakub Kočalka, kvarta
Mgr. Danka Knutová, koordinátorka projektu
Gymnázium Antona Bernoláka Senec