Blindfriendly Štvrtok 18. 7. 2019 | Meniny má Kamila Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Malackí gymnazisti na pracovnom pobyte v Dánsku

V rámci projektu Comenius multilaterálne školské partnerstvá pod názvom „Research in school“ sa žiaci a učitelia Gymnázia v Malackách v dňoch 6. 2.—11. 2. 2014 zúčastnili 4. projektového stretnutia na partnerskej škole Gl. Hasseris School v dánskom AAlborgu.

 
Študenti Marco S. Fabuš, Jakub Drgoň, Ján Stískal, Timea Světlíková a učitelia pracovali na témach nových bádateľských projektov. Spolupráca s partnermi bola po všetkých stránkach užitočným prínosom, všetci účastníci získali odborné vedomosti, veľa skúseností, nadviazali nové vzťahy s partnermi, žiaci a učitelia komunikovali v anglickom jazyku a rozšírili si vedomosti z reálií Dánska.
Témy aktuálnych projektov, na ktorých študenti z Malaciek pracujú, sú Social netvorks, Sleep, Reaktiom time, Electrosmog, Music
 Gymnázium v Malackách realizuje bádateľské projekty v rámci školského vzdelávacieho programu na hodinách predmetu „Experimentálne vedy“. So svojimi bádateľskými projektmi získava škola významné ocenenia doma i v zahraničí.