Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Medzinárodná súťaž „EMI 2015“

Kedy? 15.4. a 16.4. 2015 Kde? Priestory praktického vyučovania SOŠ Ivanská cesta 21 v Bratislave Kto? 6 trojčlenných družstiev Prečo? Kooperácia troch učebných odborov – murár, inštalatér, elektromechanik

 
Live prenos na: www.sou.sk
Medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí kombinovaných družstiev žiakov učebných odborov murár, inštalatér, elektromechanik „EMI 2015“
 
Súťaže EMI 2015 sa zúčastní 6 trojčlenných družstiev. Každá skupina je zložená z učebného odboru -  murár, inštalatér, elektromechanik.
Súťaž pozostáva z teoretickej a z praktickej časti. Teoretické vedomosti žiaci preukážu formou testu. Praktické zručnosti  odprezentujú konštrukciou murovanej priečky z tvárnic, montážou WC sádromodulu a montážou elektroinštalácie (osvetlenie pomocou pohybového senzora, zásuvky, vypínače).
Hodnotenie bude zamerané na dodržiavanie technologických postupov, kvalitu montáže a BOZP a PO zástupcami firiem SANITAS, YTONG, AlcaPLAST.
Výnimočnosťou tejto súťaže je práve to, že nebola v rámci týchto troch učebných odborov doposiaľ organizovaná.