Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Medzinárodné projekty Strednej odbornej školy v Senci

 Študenti a učitelia Strednej odbornej školy v Senci, Kysucká 14, budú pracovať v školskom roku 2011/2012 na troch medzinárodných projektoch, spolu s partnermi z Bulharska, Fínska, Francúzska, Litvy, Nemecka-, Talianska a Turecka.

 

1.Projekt COMENIUS, „Európska komunikácia v procese celoživotného vzdelávania“. Zámerom projektu je rozvinúť u mladých ľudí aktívne občianstvo a sociálne začlenenie, objavovaním rozdielností a podobností vo verbálnej a neverbálnej komunikácii, a tak prispieť k lepšiemu porozumeniu medzi európskymi kultúrami a ich zvykmi. Tiež má prispieť k zlepšeniu vzťahov medzi učiteľmi a vedením školy, medzi samotnými učiteľmi, a samozrejme prekonať komunikačnú bariéru medzi učiteľom a žiakom.

2.Projekt LEONARDO DA VINCI, PARTNERSTVÁ, „ Poradenstvo za účelom dosiahnutia správnych výsledkov v európskom vzdelávaní“. Projekt bude analyzovať nové požiadavky trhu práce v kontexte hospodárskych a sociálnych zmien, aby pomohol študentom odborného vzdelávania v ich prechode zo školy na trh práce s cieľom získať potrebné zručnosti, nevyhnutné pri získavaní zamestnania a pracovných pohovoroch v rôznych EU krajinách.

3.Projekt LEONARDO DA VINCI, MOBILITY, „Priestor EÚ pre odbornú stáž slovenských žiakov“. Žiaci učňovského odboru auto opravár sa zúčastnia trojtýždňových stáží vo vybraných partnerských autoservisoch alebo továrňach na výrobu áut, kde budú získavať nové skúsenosti v rámci svojho odboru - automechanik, autoelektrikár alebo autolakovník. Budú si tiež zlepšovať znalosť odbornej terminológie v cudzom jazyku.

Projekty budú financované Európskou Úniou v celkovej hodnote 64 966 EUR.