Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Medzinárodný deň mládeže vo Viedni

Medzinárodný deň mládeže sa konal dňa 3. 12. 2009 vo Viedni v priestoroch slávnostnej sály na radnici. Bol zameraný proti rasovej diskriminácii a neznášanlivosti. Niesol sa v duchu hesiel: Vedieť navzájom spolu hovoriť, Prelomiť predsudky a Diskriminácii ukázať červenú kartu.

 
„Tag der Vielfalt“ – Deň rozmanitosti organizovala agentúra Európskej únie pre ľudské práva spolu s viedenským magistrátom a mestskou školskou radou. Mestská školská rada oslovila svojich partnerov a prizvala ich k spolupráci. Žiaci Gymnázia Antona Bernoláka v Senci dostali pozvanie na toto podujatie z odboru školstva Bratislavského samosprávneho kraja. Spolu sa ich zúčastnilo 47, z toho 15 žiaci vystúpili s kultúrnym programom. Program bol zameraný na ľudové a národné tradície Slovákov s multikultúrnymi prvkami, pretože sa niesol v duchu slovanských dávnych tradícií, čím sme vyjadrili rešpekt k ostatným národom. Program obsahoval ľudové tance slovenské i ruské, ktorých typickým prvkom bola jednokrôčka. Pekný bol i duospev našich speváčok, ktoré spievali pieseň Mlynček a program sme ukončili rytmickými populárnymi piesňami 70-80 – tych rokov. Kultúrny program pripravila učiteľka hudobnej výchovy na našej škole Mgr. Bibiana Strivinská. Naši žiaci, ako aj iné súbory, mali veľký úspech. V programe vystúpilo celkovo 30 telies spolu s premietanými šotmi, ktoré poslali školy napr. z Berlína . Šoty obsahovali skúsenosti cudzincov – študentov, ktorí sa stretli s diskrimináciou. Okrem toho sa naši žiaci zúčastnili workshopov, kde súťažili, odpovedali na otázky o Európskej únii a z histórie Rakúska. Za správne odpovede boli vždy odmenení.
Podujatie malo posilniť a prehĺbiť iniciatívy za ľudské práva a odsúdiť diskrimináciu akéhokoľvek druhu. Publikum tvorili 12 – 19 roční žiaci a študenti prevažne z Rakúska, s výnimkou jedného gymnázia z Györu a dvoch škôl zo Slovenska.