Blindfriendly Streda 22. 1. 2020 | Meniny má Zora Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Medzinárodný veľtrh fiktívnych firiem v Českých Budejoviciach 2015

 Stredná odborná škola, Kysucká 14 v Senci sa v dňoch 21. – 22. októbra 2015 zúčastnila 2. ročníka mezinárodního veletrhu fiktívních firem v Českých Budějovicích. Veľtrhu sa zúčastnilo 11 cvičných firiem predovšetkým z Česka, ale aj zo Slovenska. Jedným z dvoch slovenských zástupcov bola aj senecká Stredná odborná škola, ktorú reprezentovali žiaci IV. E triedy študijného odboru škola podnikania: Patrik Bolek, Erika Fiľaková, Nicolas Horváth, Katarína Keveždová, Laura Prekopová a Ladislav Tóth pod vedením učiteľky odborných ekonomických predmetov Ing. Jarmily Krasňanskej. Osobnú podporu a pomoc tejto výprave poskytla svojou účasťou aj riaditeľka školy Ing. Ľubomíra Hrubanová.

 
Žiaci si zmerali svoje sily v dvoch súťažných kategóriách. V kategórii „Prezentácia“ dvaja žiaci s podporou elektronickej prezentácie pútavým spôsobom predstavili cvičnú firmu TRIP TRAVEL, 
s. r. o. podnikajúcu v oblasti cestovného ruchu, s jej organizačnou štruktúrou a s účasťou v medzinárodnom projekte s nórskou partnerskou školou v Bergene s názvom Praktické vzdelávanie študentov a učiteľov. Hodnotila sa nielen obsahová stránka, ale aj technické spracovanie prezentácie. V súťažnej kategórii „Prezentácia“ sme sa s náskokom bodov umiestnili na 1. mieste.
Každá zo zúčastnených cvičných firiem v kategórii „Najlepšia firma“ chcela zaujať nápaditosťou, originalitou a výtvarným riešením svojho stánku, s cieľom prilákať čo najviac kupujúcich a uzavrieť čo najviac obchodov. Predmetom hodnotenia bol celkový imidž cvičnej firmy, ktorý tvoril nielen výstavný stánok, ale aj logo, slogan cvičnej firmy, katalóg cvičnej firmy, spôsob vedenia obchodného rozhovoru, práca s účtovnými dokladmi,vystupovanie žiakov. Šestica našich žiakov sa umiestnila tesne na 2.  mieste.
Účasť na medzinárodnom veľtrhu bola príležitosťou na získanie nových skúseností v práci v cvičnej firme, bola hodnotným prínosom hlavne pre jeho aktívnych účastníkov, reprezentantov cvičných firiem, nadviazanie nových kontaktov a získanie skúseností, zručností aj pre budúce uplatnenie na trhu práce.