Blindfriendly Piatok 20. 9. 2019 | Meniny má Ľuboslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Obchodná akadémia Račianska 107 vďaka projektu ERASMUS+ kvalitnejšia

„Praxou v zahraničí k zvyšovaniu kvality školy“

 

V máji 2017 uplynuli dva roky odo dňa ako nám bol schválený projekt ERASMUS+, ktorý sme nazvali „Praxou v zahraničí k zvyšovaniu kvality školy“.  Jeho cieľom pre žiakov bolo hlavne skvalitniť tvrdé a mäkké zručnosti, ktoré sú potrebné v modernom pracovnom prostredí . Cieľom pre pedagogických zamestnancov bolo získať priamu skúsenosť  so svetom práce v zahraničí a s aktuálnymi požiadavkami na absolventa. Ďalšími cieľmi projektu bolo vytvoriť a overiť v praxi metodiku ECVET, zabezpečiť certifikáciu prostredníctvom systému Europass Mobilita a inovovať organizáciu výučby a vzdelávania.
Tieto ciele sme chceli dosiahnuť prostredníctvom dvoch dvojtýždňových turnusov odbornej praxe v Londýne a v Havířove. V týchto mestách si žiaci pod odborným vedením vo vybraných podnikoch a organizáciách mohli overiť svoje vedomosti a získať skúsenosti v reálnom pracovnom živote.
Nakoľko bolo náročné priamo zabezpečiť zahraničnú mobilitu pre 30 žiakov školy a sprevádzajúcich učiteľov, nadviazali sme spoluprácu so sprostredkovateľskými organizáciami AGAMOS s.r.o. v Českej republike a ADC College v Spojenom kráľovstve. Obidve sprostredkovateľské organizácie významnou mierou prispeli k úspešnej realizácii projektu.
Počas dvojtýždňovej stáže sa naši žiaci veľmi dobre integrovali do firiem a organizácií a pod dohľadom mentora zlepšovali svoje odborné aj osobné zručnosti. Vo voľnom čase mali možnosť  spoznávať kultúru a históriu regiónu a upevňovať vzťahy so spolužiakmi.
Po ukončení mobility  sa 100% žiakov vyjadrilo, že získali odborné skúsenosti, ktoré by nemali  možnosť získať v škole.  97% zúčastnených vyhodnotilo, že po návrate z odbornej praxe  sú zodpovednejší, sú si viac vedomí svojich schopností, sú schopní lepšie sa adaptovať v nových situáciách, sú pripravení prijímať nové výzvy a citlivejšie vnímajú rôzne kultúry.
Po návrate do školy  žiaci o výsledkoch projektu informovali formou prezentácií svojich spolužiakov a učiteľov . Zároveň vytvorili výstavu fotografií s popisom priebehu stáže. 
S poznatkami z procesu  prípravy projektu,  zabezpečenia zahraničnej mobility a tvorbou jednotiek ECVET sme sa podelili s dvomi odbornými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Výsledky projektu boli odprezentované žiakmi  a učiteľmi na dvoch základných školách v Bratislave.
Paralelne s prebiehajúcimi mobilitami pedagogickí pracovníci pracovali na zmenách organizácie výučby a vzdelávania. Sme presvedčení, že obdobie dvoch predchádzajúcich rokov sme naplnili zmysluplnými aktivitami, prostredníctvom ktorých sa nám podarilo zvýšiť kvalitu školy a vytvoriť pre žiakov atraktívne prostredie v ktorom môžu rozvíjať svoju odbornosť aj osobnosť.

Ing. Stanislava Jentnerová, koordinátorka projektu