Blindfriendly  18. 8. 2019 | Meniny má Elena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Ocenenie gymnázia v Malackách Ekonomickou univerzitou v Bratislave

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Univ. Prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik udelil za aktívnu podporu moderných foriem a metód ekonomického vzdelávania a osobný prínos k rozvoju a zvyšovaniu kvality výučby ekonomických predmetov na stredných školách v Slovenskej republike čestné uznanie riaditeľke školy RNDr. Elene Krajčírovej a učiteľovi ekonomiky Ing. Jozefovi Moravčíkovi. Čestné uznanie bolo udelené pri príležitosti 65. výročia založenia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Gymnázium v Malackách má vo svojom školskom vzdelávacom programe už od roku 2004 zaradený predmet ekonomika, ktorý sa vyučuje formou dvoj, alebo trojročného kurzu. Žiaci môžu tento predmet absolvovať ako jeden z voliteľných predmetov v rámci vyučovania. Vedeniu školy sa podarilo tento kurz akreditovať u International Education Society  London. V súčasnosti má expertnou komisiou priznaný rating A+.  Úspešní absolventi tohto kurzu majú možnosť získať u IES London medzinárodne uznávaný certifikát. Predmet ekonomika je tiež voliteľným maturitným predmetom.
Od školského roku 2019/20 bude predmet ekonomika zaradený aj do bilingválneho vzdelávacieho programu ako jeden z voliteľných predmetov vyučovaných v anglickom jazyku.
 O kurz ekonomiky je zo strany študentov gymnázia v Malackách veľký záujem, každoročne ho úspešne absolvuje dvadsať až tridsať študentov. Väčšina z nich úspešne pokračuje v štúdiu na vysokých školách s ekonomickým zameraním na Slovensku i v zahraničí.