Blindfriendly Utorok 17. 9. 2019 | Meniny má Olympia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

OCENENIE VÝSLEDKOV ŽIAKOV SOŠ SENEC V ČESKO-SLOVENSKOM FINÁLE SÚŤAŽE AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2013 MINISTROM ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Dňa 24.04.2013 sa uskutočnilo vyhlasovanie výsledkov 14. ročníka finále súťaže „ AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2013“ v Expo Clube výstaviska Incheba Bratislava.

 
Organizátorom tejto súťaže bol Cech predajcov a autoservisov SR  pod záštitou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na tejto súťaži sa zúčastnili aj žiaci SOŠ Senec, ktorí v celoslovenskom poradí získali 3. a 6. miesto. Ondrej Horváth, ktorý sa umiestnil na 3. mieste v celoslovenskej a na 4. mieste v medzinárodnej (česko-slovenskej konkurencii) si z rúk p.Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy výskumu a športu SR prevzal ocenenie za úspešnú reprezentáciu. Ocenení boli nielen žiaci, ale aj pedagogickí zamestnanci SOŠ Senec, ktorí tak úspešne reprezentovali Bratislavský samostatný kraj v celoslovenskej a v medzinárodnej súťaži. Pán Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  poďakoval žiakom, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom za vynikajúce výsledky v oblasti odbornej prípravy a odovzdal putovný pohár MŠVVaŠ SR. Všetkým zúčastneným a víťazným školám gratulujeme a prajeme veľa úspechov v nasledujúcom 15. ročníku súťaže „Autoopravár Junior Castrol 2014“.
Ing. Martin Zatkalík
Ing. Ľubomíra Hrubanová – riaditeľka SOŠ Senec