Blindfriendly Štvrtok 5. 12. 2019 | Meniny má Oto Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

PaedDr. František Hotový

 Vo veku 70 rokov nás opustil dlhoročný spolupracovník – pedagóg, bývalý riaditeľ Obchodnej akadémie v Pezinku. Celý svoj život zasvätil práci v školstve.

 
Po skončení vysokoškolského štúdia začal učiť na Základnej deväťročnej škole v Šenkviciach. Následne pôsobil ako vychovávateľ a učiteľ na Učňovskej škole v Pezinku; metodik, krajský školský inšpektor a vedúci odborný referent pre riadenie SOU v rezorte.
Samotné učiteľovanie mu chýbalo a vrátil sa medzi žiakov na Dievčenskú odbornú školu v Pezinku ako riaditeľ školy. Neskôr sa škola pretransformovala na Obchodnú akadémiu, kde bol opätovne riaditeľom a to až do odchodu do dôchodku v roku 2009.
Po odchode do dôchodku bol i naďalej v kontakte so školou takmer každý deň, práca učiteľa ho v 22-rokoch natoľko zaujala, že sa mu stala nielen povolaním, ale aj jeho poslaním. Venoval jej 45 rokov svojho života. 
 

Česť jeho pamiatke!