Blindfriendly Štvrtok 5. 12. 2019 | Meniny má Oto Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na Deň otvorených dverí SPŠ dopravnej

Dňa 15. februára 2018 sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave uskutoční Deň otvorených dverí v čase od 10.00 h do 17.00 h.

 

V tento deň si návštevníci môžu prezrieť priestory školy, všetky odborné učebne, v ktorých bude prebiehať vyučovanie. Budúcim žiakom bude umožnené si aktívne vyskúšať moderné diagnostické prístroje na diagnostiku motorových vozidiel, vidieť v prevádzke 3D tlačiareň, urobiť si skúšobné jazdy na osobnom vozidle autoškoly na školskom dvore, vyskúšať si prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a matematiky a vidieť žiakov štvrtých ročníkov pri tréningu obhajoby komplexných odborných maturitných prác...
Záujemcovia sa dozvedia všetky informácie o zavedených študijných odboroch:
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
a novootváranom študijnom odbore s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku ukončeného výučným listom a maturitnou skúškou, zameranom na oblasť železničnej dopravy:
3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy.
Počas celého dňa sa záujemci o štúdium môžu porozprávať s vedením školy, s učiteľmi i staršími žiakmi o podmienkach prijatia na školu, priebehu štúdia, aktivitách, projektoch i možnostiach uplatnenia absolventov našich študijných odborov.