Blindfriendly  16. 6. 2019 | Meniny má Blanka Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na Deň otvorených dverí Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej

 Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20 v Bratislave vás pozýva v utorok 7. februára 2012 v čase od 10:00 do 17:00 hod. na Deň otvorených dverí.

 

Stredná priemyselná škola dopravná je stredná odborná škola, ktorá poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v štvorročnom dennom štúdiu v odboroch:

  • 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
  • 3765 6 technika a prevádzka dopravy

Špecializuje sa na oblasti dopravných študijných odborov so zameraním na cestnú dopravu. Okrem teoretického vyučovania poskytuje prostredníctvom odborných učební, laboratórií a špecializovaných dielní aj praktické vyučovanie a s tým spojené zručnosti. Škola má vlastnú autoškolu, kde žiaci v rámci vyučovania majú možnosť získať vodičské oprávnenie sk. B a C za zvýhodnené ceny.

Oba študijné odbory umožňujú absolventovi splniť po obsahovej stránke podmienky zákona NRSR č. 168/96 Z.z. o cestnej doprave, podľa §3, odst. 3 pre odbornú spôsobilosť pre podnikanie v cestnej doprave.

V roku 2006 škola získala podporu Európskeho sociálneho fondu na realizáciu projektu vytvorenia aktivizačných učebných textov. Jeho cieľom je hlavne zvýšiť kvalitu vzdelávania a zvýšiť úroveň zručností a kvalifikácie absolventov vstupujúcich na trh práce. Viac informácií nájdete na stránke www.spsdkvacalova.sk.