Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na prezentáciu knižnično-informačných systémov

Slovenská pedagogická knižnica srdečne pozýva školských knihovníkov na prezentáciu knižnično-informačných systémov, ktorá sa uskutoční 11. februára 2010 o 10.00 hod. v seminárnej miestnosti Slovenskej pedagogickej knižnice, Hálova ul. 6, Bratislava.

 

Program:

9.30 – 10.00 Registrácia účastníkov
10.00 – 10.40 Knižničný systém Dawinci – Ing. Pavol Špáni, SVOP, s.r.o., Bratislava
10.40 – 11.00 Otázky, diskusia
11.00 – 11.40 Knižničný systém Clavius – Ondřej Široký, LANius, s.r.o., Tábor
11.40 – 12.00 Otázky, diskusia
12.00 – 12.30 Prestávka
12.30 – 13.10 Knižničný systém pre malé a stredné knižnice – Ing. Emil Rišian, SNK, Martin
13.10 – 13.30 Otázky, diskusia
13.30 – 14.10 Knižničný systém Proflib MARC21 – Ing. Jana Šmihlová, CEIT, s.r.o., Bratislava
14.10 – 14.30 Otázky, diskusia
14.30 – 15.10 Knižničný systém Advenced Rapid Library – Mgr. Jana Šubová, Cosmotron Slovakia, s.r.o., Kopčany
15.10 – 15.30 Otázky, diskusia


Povinná elektronická registrácia:
Do 8. februára 2010 prostredníctvom internetovej stránky Slovenskej pedagogickej knižnice:
http://www.spgk.sk/swift_data/source/docky/Elektronicka_prihlaska.doc
– formou odoslania elektronickej prihlášky na e-mailovú adresu: rozalia.cenigova@spgk.sk
Počet účastníkov je obmedzený.


Informácie:
Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice
Tel.: 02/68 20 86 10, e-mail: rozalia.cenigova@spgk.sk

Organizačné pokyny:
Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.
Doprava: Zo železničnej stanice MHD č. 93 – zastávka Rusovská cesta (orientačne: za budovou Renault doprava, budova bývalej materskej školy). Z autobusovej stanice MHD č. 88 – zastávka Hálova ul. (orientačne: za budovou Albert doprava, budova bývalej materskej školy).