Blindfriendly Piatok 19. 7. 2019 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Prepojenie školy s praxou na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej v Bratislave

Dňa 5. júna 2018 sa na pôde Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave konalo regionálne a celoštátne kolo 12. ročníka Stredoškolskej študentskej súťaže Ytong.

 

Vyhlasovateľom súťaže boli firmy Xella CZ, s.r.o. a Xella Slovensko, spol. s r. o. Predmetom súťaže bolo vytvoriť študentský projekt rodinného alebo bytového domu s využitím systému Ytong. Pre žiakov je veľmi motivujúce, keď sa môžu zapojiť do akcie, ktorú organizuje konkrétna, úspešná firma pôsobiaca na našom trhu. Žiaci mali možnosť rozvíjať svoje odborné schopnosti a zároveň sa porovnávať a inšpirovať svojimi rovesníkmi z ostatných stredných odborných škôl v rámci celého Slovenska. Prínosom súťaže je aj skutočnosť, že práca a snaha žiakov nie je len v teoretickej rovine, ale výsledkom je konkrétny projekt, použiteľný v praxi.

Žiaci Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave využívajú každú príležitosť overiť si teoretické vedomosti s realitou v praxi, preto sa do regionálneho a celoštátneho diela pravidelne prihlasujú a opakovane dosahujú výborné výsledky. V technicky náročnej súťaži práce posudzovala medzinárodná odborná komisia, ktorú tvorili špecialisti - projektanti a statik firmy Xella z Bratislavy, Banskej Bystrice a z Českej republiky. Do regionálneho a celoštátneho kola postúpilo celkom 16 súťažných projektov.

Lídrom aktuálneho ročníka regionálneho kola a následne celoštátneho kola súťaže sa stali súťažiaci žiaci Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline. SPŠSaG v Bratislave získala v regionálnom kole tretie a v celoštátnom kole štvrté miesto. Potešiteľné je, že grafická a obsahová odborná úroveň prác žiakov z roka na rok stúpa a podľa zástupcov poroty kvalita prác na prvých piatich miestach dosahuje parametre profesionálnej úrovne.