Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Projekt „Educate Slovakia“ na Gymnáziu Ivana Horvátha, Bratislava

 AIESEC je najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete. Združuje anglicky hovoriacich dobrovoľníkov zo všetkých kútov sveta. Ich víziou je mier a naplnenie ľudského potenciálu.

 

Tohtoročný projekt Educate Slovakia sa na našej škole uskutočnil v dňoch 28.1. – 31.1.2019 v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka (I.C, II.C, III.C, IV.B). Ako zvyčajne, aj v tomto školskom roku pracovali s našimi študentmi  dobrovoľníci zo študentskej organizácie AEISEC, tentokrát to boli: Shafrannisa Awliya Subki a Nicco Ravi Tampubolon z Indonézie, Kanykei z Kirgizska a Esma Hande Kaymaz z Turecka.
Témou prednášok, prezentácií, diskusií a hier boli globálne problémy sveta a ciele udržateľného rozvoja. Žiaci mali príležitosť získať informácie o krajine pôvodu mladých zahraničných dobrovoľníkov a zúčastniť spoločných neformálnych stretnutí mimo školy.
V rozsahu 20  vyučovacích hodín každá dvojica pracovala so žiakmi s cieľom: rozšíriť kultúrne povedomie o iných krajinách, spestriť výučbu anglického jazyka, objaviť a rozvíjať svoj potenciál. Vyučovanie sa riadilo špeciálnym rozvrhom hodín v stanovených učebniach.
3.2.2019 sa konalo podujatie s názvom Global Village,  ktoré bolo slávnostným ukončením projektu a pôsobenia dobrovoľníkov v našom regióne. Tu predstavili svoju kultúru žiakom, učiteľom, rodičom, hosťovským rodinám a širokej verejnosti. Stretnutie prebehlo v KC Dunaj na Nedbalovej ulici č.3.