Blindfriendly Sobota 7. 12. 2019 | Meniny má Ambróz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Projekt na modrom Dunaji

Spojená škola v Ivanke pri Dunaji je od roku 2003 zaradená do sieti pridružených škôl UNESCO. Škola sa totiž pravidelne zúčastňuje na riešení projektov vypísaných touto medzinárodnou organizáciou. V tomto roku bol projekt zameraný na posilnenie spolupráce národov žijúcich popri toku rieky Dunaj. Projekt sa nazýva „The Blue Danube River Project“ „Projekt na modrom Dunaji“. Konkrétne je práca jednotlivých účastníkov zameraná na niektorý dunajský most vo svojom regióne.

 
Spojená škola v Ivanke pri Dunaji si vybrala ako námet na projekt most SNP v Bratislave.
Most SNP je okrem svojej architektonickej jedinečnosti  aj určitým pamätníkom najvýznamnejšej novodobej histórie slovenského národa.
Slovenské národné povstanie ako významný akt protifašistického odboja umožnilo aby sa Slovensko stalo súčasťou víťaznej antifašistickej koalície v 2. svetovej vojne.
Most SNP je po architektonickej stránke výnimočné dielo. Je to 4. most na svete, ktorý bol postavený ako závesný most, ktorý nemá pylóny vo vode. Je vyvážený dvoma pylónmi a oceľovými lanami s panoramatickou reštauráciou Bystrica dnes nazývanou UFO. Most bol v roku 2001 vyhlásený ako stavba storočia na Slovensku v kategórii „Mosty“.
Projekt o moste SNP vypracovali študenti pod odborným vedením pedagógov J. Lovisekovej, P. Kubíčkovej, A. Škovierovej a S. Letenayovej. Projekt obsahuje podrobné informácie a dokumenty o stavbe mosta a o historickej udalosti SNP podľa ktorej bol most pomenovaný.
Súčasťou projektu je aj výtvarná práca viažuca sa k jednotlivým mostom . V našom prípade výtvarná práca je obraz hradu v Banskej Bystrici, mesta, ktoré bolo centrom SNP.
Jednotlivé národné projekty schválené odbornou komisiou budú prezentované na konferencii UNESCO v Rumunsku v rezervácii biosféry Dunajskej delty, kde Dunaj vteká do Čierneho mora.
UNESCO vydá zúčastnené projekty ako knižnú publikáciu prezentujúcu ako symbol spolupráce podunajských štátov. Súčasťou tohto projektu bude výstava výtvarných prác na generálnom riaditeľstve UNESCO v Paríži.
Vďaka Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji, ktorá sa ako jediná zo Slovenska  úspešne zúčastnila tohto projektu, bola zviditeľnená časť histórie a kultúry slovenského národa.
 
V Bratislave 20.3.2013                                                                                                           Mgr. J. Loviseková