Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Projekt „Občan, narodený po r. 1989, aká je tvoja Európa?“ na ZŠ a Gym. s VJM, Dunajská

 Názov projektu: „Citizen, born after 1989, what is your Europe like?“ (Občan, narodený po r. 1989, aká je tvoja Európa?). Termín: 14-16.4.2019 Organizátor: ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava

 

Projekt reflektuje dôležitý historický míľnik - udalosti v r. 1989. V dôsledku občianskych hnutí a revolúcie padol antidemokratický režim v tomto roku v strednej Európe. Následne sa tieto krajiny začlenili do Európskej Únie, o čom ich občania nemohli ani snívať pred rokom prevratu.
Ďalším dôležitým prvkom projektu je aj európska diverzita, ktorá bola priblížená z aspektu kultúry i náboženstva. Prostredníctvom týchto aktivít chce škola posilniť toleranciu, otvorený postoj voči druhému a poukázať na rôzne hodnoty, ktoré prináša svojim občanom Únia. Cieľom je zistiť názory a postoj dnešnej mládeže, podporiť ich vo vyjadrení svojho vlastného vzťahu k Európskej Únii.
Podujatie sa realizovalo v medzinárodnom partnerstve (zapojené partnerské krajiny: HU, AT, DE, RO, Finsko, Španielsko), zapojení boli aj žiaci z Gymnázia na Grösslingovej ulici.
Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej únie Európa pre občanov.
Podujatie sa konalo pod záštitou Ing. arch. Matúša Valla, primátora hlavného mesta SR Bratislavy.

Súvisiace dokumenty