Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Projekt „Škola škole“ Deň zdravia

 Žiaci Obchodnej akadémie na Račianskej 107, v spolupráci so žiakmi Strednej zdravotníckej školy na Záhradníckej ulici si pripomenuli Medzinárodný deň zdravia to zapojením sa do projektu Škola škole. V utorok 16.4.2019, v čase, kedy štvrtáci maturovali z odborných predmetov, prišli medzi našich prvákov a druhákov žiaci Strednej zdravotníckej školy (SZŠ), aby predviedli svoje zdravotnícke vedomosti a zručnosti.

 

Okrem žiakov SZŠ súčasťou programu bola aj veľmi zaujímavá prednáška s Mgr. Michalom Páleníkom o zdravej výžive a ako tradične nechýbalo ani meranie glykémie
s pani Lazarovou a Slukovou z Asociácie diabetikov Slovenska  so sponzorskou podporou firmy Abbott Laboratories Slovakia s.r.o, ktorú reprezentoval Tomáš Popper.
Program:
1. aktivity žiakov SZŠ:
 fyzioterapeuti – nácvik správneho držania tela
 zdravotnícki laboranti - príprava na odber biologického materiálu a orientačné vyšetrenie krvných skupín
 zubní asistenti - správna technika čistenia zubov, dentálna hygiena
2. prednáška,  interaktívna beseda – dôležitosť zdravej výživy, boj proti obezite a stresu
3. meranie glykémie, BMI, tlaku krvi
4. občerstvenie ( jablká, jogurty – sponzor firma Rajo, voda Lucka- sponzor firma Vodax )
Súčasťou celej akcie boli aj nástenky s tematikou zdravej výživy a drevený model potravinovej pyramídy.
V rámci Dňa zdravia bola vyhlásená aj výtvarná súťaž „Zdravý životný štýl mojimi očami“. Súťažné práce sú vyvesené na nástenke vo vestibule školy a autorky víťazných prác sa môžu tešiť na odmenu.