Blindfriendly  21. 4. 2019 | Meniny má Ervín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Riaditelia stredných škôl diskutovali o víziách školstva v Bratislavskom samosprávnom kraji

V dňoch 6. -7. septembra 2012 sa uskutočnila porada riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre.

 
V úvodnej časti porady stredoškolských riaditeľov  sa zúčastnil aj Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu, Pavol Frešo, predseda BSK, ako aj ďalší hostia, vrátane Milana Ftáčnika, primátora Bratislavy.
Jej hlavným cieľom bolo zhodnotiť uplynulý a predstaviť hlavné úlohy nastávajúceho školského roka.
Dušan Čaplovič vo vystúpení pripomenul, že tento školský rok sa začína v neobvyklej atmosfére štrajku učiteľov za vyššie mzdy, ktorý sa uskutoční 13. septembra 2012. Vysvetlil, že v období, keď nie je uzavretý štátny rozpočet na budúci rok, sa bude zložito rokovať o zvýšení miezd pre učiteľov.
Aj v tejto súvislosti však predstavil svoje tri priority ako šéfa rezortu školstva.
"V prvom rade ide o platy pedagogických zamestnancov, po druhé o zabezpečenie finančných prostriedkov na sociálne štipendiá pre študentov zo slabšieho sociálneho prostredia a po tretie o získanie prostriedkov na financovanie projektov v oblasti vedy a výskumu, a to najmä zo zdrojov EÚ." Taktiež podčiarkol význam skvalitňovania stredoškolského vzdelávania, ktoré sa musí vo vyššej miere viazať na ponuky pracovného trhu.
 
Financovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov v oblasti školstva je podľa predsedu Pavla Freša, prioritou aj pre regionálnu samosprávu.
"Kraj zo svojho rozpočtu vyčlenil finančné prostriedky pre učiteľov, ktoré síce nezdvihnú ich tarifné mzdy, ale budú slúžiť ako motivačné odmeny k platom."
 
Pavol Frešo tiež poukázal na potrebu stabilizácie najmä mladých učiteľov v kraji tým, že by sa im poskytli ubytovacie kapacity za zvýhodnených finančných podmienok. Ako tretiu prioritu v oblasti stredného školstva považuje zvýšenú pozornosť a vytvorenie lepších podmienok v mimoškolských aktivitách študentov. "Chceme mladých ľudí dostať preč od surfovania pri počítačoch na sociálnych sieťach, dostať ich preč z ulíc a umožniť im tráviť svoj voľný čas účelne a zdravo na športoviskách."
 
V diskusii sa riaditelia SŠ zamerali na problémy v čerpaní prostriedkov na školy z eurofondov, ku ktorým tak kraj, ako aj hlavné mesto má zamknuté brány. Taktiež nastolili požiadavku efektívnejšieho zamerania štúdia, ktoré by malo absolventom SŠ umožniť bezproblémovejší nástup do zamestnania.