Blindfriendly Štvrtok 23. 5. 2019 | Meniny má Želmíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Školské multifunkčné centrum – otváracia konferencia

Dňa 24. septembra 2014 sa v budove Gymnázia, Ul. 1. mája 8, Malacky konala otváracia konferencia grantového projektu „Školské multifunkčné centrum“, ktorej sa zúčastnilo 40 vybraných študentov,10 pedagógov tvoriacich projektový tím, manažérsky tím a hostia.

 
V úvode otváracej konferencie sa prítomným prihovoril správca programu, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády Slovenskej republiky Ing. Ján Krak. Za donorské krajiny sa vystúpila prvá tajomníčka nórskeho veľvyslanectva p. Rannveiy Skofteland, ktorá zdôraznila význam osvety a zvyšovania povedomia o zmenách klímy pre širokú verejnosť.
Otváracej konferencie sa zúčastnil i primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka a delegácia zástupcov BSK, ktorú viedla Mgr. Jana Zápalová, vedúca oddelenia školstva, mládeže
a športu. Pozvanie prijali tiež zástupcovia partnerských organizácií STU, SVP, NPPC, o. z. Vstúpte, rodičov a rady školy.
Po úvodných príhovoroch bol prítomným predstavený projektový zámer projektu „Školské multifunkčné centrum“. Zároveň boli odprezentované jeho výstupy a výsledky, harmonogram ale aj priebežné výsledky a trvalo udržateľný rozvoj.
Súčasťou projektu je aj dobrovoľníctvo, o ktorom rozprávala členka Žiackej rady Gymnázia, Ul. 1. mája 8, Malacky Gabriela Kandová. Vo svojom príspevku informovala prítomných o aktivitách, ktoré plánuje zorganizovať žiacka rada v spolupráci s lokálnymi mimovládnymi organizáciami, občianskymi združeniami a spolkami. Posledným bodom otváracej konferencie bolo predstavenie vypracovaných učebných osnov, ktoré navrhol realizačný projektový tím. Učebné osnovy sú výstupom projektu a sú tematicky zamerané na manažment dažďových vôd a prispôsobenie sa zmene klímy.
            Cieľom konferencie bolo predstaviť odbornej aj laickej verejnosti ciele, výstupy
a výsledky podporeného projektu. Odborní garanti a spolupracujúci odborníci projektu sú pracovníci zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave, z Národného poľnohospodárskeho
a potravinárskeho centra v Rovinke a zo Slovenského vodohospodárskeho podniku.
           
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.