Blindfriendly  20. 10. 2019 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK zapojené do programu DofE

*

 
 
 • Gymnázium, Ulica 1. mája 8, Malacky
 • SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava
 • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
 • Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava
 • Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
 • Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava
 • Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
 • Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
 • SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava
 • SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava
 • SPŠ dopravná, Kvačalova, Bratislava
 • Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
 • Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec
 • Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
 • ZŠ a Gym. s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava
 • Gymnázium K. Štúra, Námestie slobody 5, Modra
 • Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava
 • Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
 • SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava
 
 
Školy, ktoré sa zapojili v šk. roku 2018/19
 • Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava
 • SPŠE, Hálova 16, Bratislava
 • Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava