Blindfriendly Pondelok 20. 5. 2019 | Meniny má Bernard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Splnený sľub Prof. Ing. Ivana Hričovského, DrSc.

Nestor slovenského ovocinárstva, výskumník, dlhoročný vysokoškolský pedagóg, vzácny človek aktívne vo svojich 81 rokoch vďačne rozdáva svoje bohaté teoretické a najmä praktické vedomosti všetkým, ktorí majú chuť a vôľu pracovať v oblasti záhradkárskeho ovocinárstva pre svoje zdravie a zdravie svojej rodiny.

 
Rozdáva sa bez nároku na odmenu, nezištne a ochotne. Má radosť z toho, keď vidí, že jeho slová padajú na úrodnú pôdu. Jeho pedagogický takt poznajú stovky absolventov bývalej SPU v Nitre. Záhradkári ho poznajú z náučných relácií ako napr. Postav dom, zasaď strom, alebo Farmárska revue, pravidelne vo štvrtok radí ovocinárom na rádiu Regina.
 
V roku 2013 prvýkrát prednášal žiakom SOŠVO a modranským ovocinárom. Dal prísľub, že sa medzi nich vráti na jar roku 2014, kedy teoreticky a najmä prakticky ukáže zásady rezu ovocných drevín. Svoj sľub splnil 5. 3. 2014. Spoločenská miestnosť SOŠVO v Modre bola zaplnená do posledného miesta ľuďmi, ktorí chceli počuť múdre slová tejto nevšednej ovocinárskej osobnosti. Minimálne 150 poslucháčov pán profesor najskôr motivoval otázkami. Záhradkári, ale aj žiaci museli odpovedať. Pán profesor prísne známkoval odpovede na otázky ako napríklad: Na koľkoročnom dreve prináša úrodu jabloň, hruška, slivka, čerešňa a pod? Aké druhy rezu poznáme? V ktorom mesiaci režeme jednotlivé ovocné druhy? Kedy zmladzujeme ovocné dreviny? Pripomenul, že ovocné dreviny režeme kvalitným náradím, ktoré predstavila pani Ing. Lišková z firmy Bahco.
 
Ako správny pedagóg nepodcenil ani edukatívnu zložku svojho vystúpenia a predstavil najnovšiu literatúru, odkiaľ je možné čerpať vedomosti potrebné pre činnosť úspešného záhradkára.
Modranskí záhradkári a žiaci školy sa najviac tešili na praktické ukážky rezu ovocných drevín. Ukážky sa konali v pomologickom sade školy, ktorý je v tesnej blízkosti školy. Profesor Hričovský zdôvodnil každý zásah do koruny stromu. Vykonal rez na stromoch viacerých ovocných drevín. Zodpovedal praktické otázky skúsených ovocinárov, ako aj mladých žiakov školy.
 
Riaditeľstvo školy je vďačné pánu Prof. Hričovskému za to, že prijal pozvanie, vlial chuť do ďalšej činnosti modranským ovocinárom a optimizmus žiakom. Svojím ľudským prístupom si získal úctu a obdiv všetkých prítomných.
Toto pekné priateľské a poučné stretnutie chápeme ako konkrétny, praktický príspevok pána Prof. Hričovského k oslavám 130. výročia založenia našej školy. Veríme, že budú nasledovať ďalšie aktivity poučné pre tých, ktorí chcú dopestovať pekné a zdravé ovocie pre svoju rodinu a zároveň vytvárať krajinotvorbu nášho mesta.
 
Modra 5. 3. 2014     Mgr. Slavomír Zoch, riaditeľ školy