Blindfriendly Štvrtok 5. 12. 2019 | Meniny má Oto Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Spojená škola, Tokajícka 24 je zapojená do projektu Comenius - partnerstvá

Spojená škola, Tokajícka 24, je zapojená do multilaterálneho medzinárodného projektu Comenius - partnerstvá, na ktorom participuje 10 krajín Európy. Cieľom projektu je zdravý životný štýl – športové aktivity, správne stravovanie, spoznávanie národných kultúr, zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku.

 
Minulý mesiac sa 2 naše učiteľky zúčastnili projektového stretnutia vo Veľkej Británii – v Anglicku a Walese. Obsahom stretnutia bolo zhodnotenie prvej polovice fungovania nášho projektu – t. z. školského roka 2012/2013, počas ktorého sme realizovali spolu so žiakmi mnoho medzinárodných stretnutí a aktivít. Vytvorili sme kuchársku knihu, ktorá obsahuje 100 receptov, web projektu, logo projektu, pesničku projektu, dotazník o zdravom životnom štýle. Ďalším bodom programu bola diskusia o druhom roku práce v projekte. Prediskutovali sme projektové stretnutia a aktivity, ktoré nás čakajú v tomto školskom roku – t. z. v marci 2014 vo Švédsku, apríli 2014 v Turecku a júni 2014 v Grécku.
Počas návštevy školy v Anglicku v Liverpoole nás slávnostne privítal riaditeľ školy. Nasledovalo predstavenie študentov, ktorí si prichystali nástenky a prezentácie o jednotlivých krajinách, zapojených do projektu. Prezreli sme si celú školu a navštívili všetky triedy. Slovenskí učitelia odpovedali na otázky žiakov o Slovensku a aktívne sa zúčastnili na vyučovaní. Okrem toho sme naučili zahraničných partnerov slovenskú národnú pesničku Tancuj, tancuj, vykrúcaj.
Vo Walese /Landudno/ si študenti prichystali koncert vážnej hudby. Okrem návštevy školy sme si prezreli krásy tejto krajiny.
 
Ing. Agáta Danielovičová
Koordinátorka projektu