Blindfriendly Piatok 19. 4. 2019 | Meniny má Jela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Stážisti zo Sklenárovej sú už doma

1. novembra t.r. sa žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave vrátili zo stáže, ktorá bola realizovaná pod záštitou Európskeho spoločenstva v rámci programu Celoživotného vzdelávania – podprogram Erasmus+ . Stáž bola zameraná na podporu mobility v rámci Európy pre odborné vzdelávanie a prípravu. Cieľovou skupinou tohto programu sú práve mladí ľudia v počiatočnej odbornej príprave.

 
Naši žiaci absolvovali mesiac odbornej prípravy v zahraničnej firme, a získali tak cennú skúsenosť v praktických zručnostiach a schopnosť lepšej adaptácie na pracovné podmienky na európskom trhu.
Stáž sa konala v čase od 4.10.2015 – 1.11.2015 a zúčastnili sa jej žiaci, ktorí splnili kritériá stanovené našou školou. Okrem iného museli absolvovať jazykovú, kultúrnu a pedagogickú prípravu. Stáže sa zúčastnilo 10 žiakov a dvaja pedagógovia. Žiaci vykonávali pracovné činnosti v obchodnom dome Glóbus v Českých Budejoviciach . Ich pracovné výkony a usmernenie pedagógov bolo zo strany firmy OD Glóbus vysoko hodnotené. Žiaci získali  množstvo skúseností potrebných pre ich ďalšie napredovanie v štúdiu. Počas stáže žiaci spoznávali aj krajinu, ktorá sa im na celý mesiac stala novým domovom. Navštívili množstvo historických a kultúrnych pamiatok, múzeá, prírodné krásy, ako napr. hlavné mesto Prahu, Český Krumlov, Hluboku, Rybník Bezdrev, Munický rybník, divadelné predstavenie,  Švestkové hody, ZOO,  mesto České Budejovice.
Žiaci si zo stáže odniesli bohaté zážitky aj  skúsenosti. Po jej skončení získajú žiaci certifikát o absolvovaní stáže, taktiež budú mať túto skutočnosť uvedenú v doložke na vysvedčení a získajú aj oficiálny dokument Ministerstva školstva o absolvovaní zahraničnej stáže Europass - Mobilita. Na jar budúceho roka sa už teraz teší ďalších desať žiakov školy, ktorí boli vybraní na druhú etapu stáže.
 
 
Mičunková Matilda HMOV