Blindfriendly Piatok 19. 7. 2019 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča

Z poverenia MŠVVaŠ SR organizovala SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava 12. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou pre žiakov stredných odborných škôl s mottom „Tvoríme pre radosť iných“. Súťaž sa konala v priestoroch Domu kultúry Ružinov 25. marca 2015. Súťaž organizačne zabezpečovala celoštátna komisia vytvorená na SOŠ OS Samuela Jurkoviča.

 
Predseda celoštátnej komisie – Ing. Tatiana Mókosová, riaditeľka školy
Organizačné zabezpečenie     - Ing. Iveta Šoltésová,  Katarína Vajgelová,  Lýdia Štolfová
 
Cieľom súťaže je podporiť žiakov pri prezentácii svojich nápadov, praktických zručností, estetického cítenia a nových trendov v darčekovom balení
 
Na súťaži sa zúčastnilo spolu 12 škôl – 10 škôl zo Slovenska a 2 školy z Českej republiky, s celkovým počtom 19 súťažiacich.
 
Témy súťaže:
1. téma – zhotoviť darčekový kôš  na tému „Deň matiek
2. téma – zhotoviť darčekové balenie na tému „Spropaguj svoj kraj
3. téma – zhotoviť ponuku dňa na tému „Káva, čaj, čokoláda
 
Odborná hodnotiaca komisia vyhlásila celkové poradie súťažiacich po všetkých troch súťažných témach – súťažiaci sa umiestnili v zlatom /1. – 3. miesto/, striebornom /4. – 11. miesto/, a v bronzovom pásme /12. – 19. miesto/.
 
V celkovom poradí /po spočítaní výsledkov za všetky 3 témy/ sa umiestnili:
  • miesto Dužda Vladimír /č.1/         SOŠ OS Prešov
  • miesto Bednárová Zuzana /č.13/ SOŠHSO Nové Zámky
  • miesto Gerbelová Michaela /č.8/   SOŠP Žilina
                    
 
 
 
Okrem toho boli po každej súťažnej téme vyhodnotené najlepšie nápady a prebehlo hlasovanie verejnosti - cena sympatie k prvej súťažnej téme.
 
Víťaz verejného hlasovania: Lipšayová Veronika /č.21/, SOŠ Vranov nad Topľou  
 
Najlepší nápad v 1.téme Deň matiek“ – Dužda Vladimír /č.1/, SOŠOS Prešov
                                                                                        
Najlepší nápad v 2. témeSpropaguj svoj kraj“ – Dočkalová Sabina /č.20/, SŠPOS Brno
 
Najlepší nápad v 3.témeKáva, čaj, čokoláda“ – Bednárová Zuzana /č.13/, SOŠHSO Nové Zámky                                                                         
 
 
 
 
 
Odborná hodnotiaca komisia pracovala v zložení:
Monika Pavlovská  – predseda OHK, výtvarníčka
Zuzana Važecká – výtvarníčka
Miroslav Sedláček  – podnikateľ
 
Každý člen hodnotiacej komisie hodnotil jednotlivé témy pridelením bodov v rozsahu 0 – 10 bodov.
 
 
Kritéria hodnotenia boli nasledovné: časový limit, vystihnutie témy, nápaditosť,  tvorba dekorácie, výber obalového materiálu,  zručnosť, pevnosť, prenosnosť, estetický vzhľad.
 
Všetci súťažiaci obdržali hodnotné vecné ceny, ktoré boli zakúpené z prostriedkov MŠVVaŠ SR, z prostriedkov Rady rodičov pri SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča a venované od sponzorov –  podnikateľov, s ktorými naša škola v rámci odbornej prípravy žiakov spolupracuje: C & A, Humanic, dm drogerie markt, KIKA, Lavender caffé, Peter Mišura – hodinárstvo, LIDL
Deichmann
 
Žiaci všetkých škôl predviedli vysokú zručnosť, nápaditosť a estetické cítenie pri realizácii svojich nápadov. Veríme, že táto súťaž bola pre nich dobrou motiváciou k neustálemu zlepšovaniu svojich odborných zručností a budovaniu si kladného vzťahu k svojej budúcej profesii.