Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ A GEODETICKÁ V BRATISLAVE NA MEDZINÁRODNOM FÓRE

Spoločnosť Computer Agency zorganizovala už 13. ročník akademického stretnutia užívateľov produktov Autodesk, ktoré sa uskutočnilo 7. - 8. novembra 2013 v kongresovom centre v Brne.

 
Tohto akademického fóra sa, ako jediný zástupcovia Slovenska, zúčastnili  aj zástupcovia z radov pedagógov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave. Škola splnila podmienky členstva v Programe Autodesk Academia a už tretí rok zapojená je do programu Autodesk Academia v oblasti stavebníctva. Tento program je výsledkom spolupráce softvérovej spoločnosti Autodesk v oblasti návrhu, správy a zdieľania digitálnych dát s akademickou sférou. Postavený je na stratégií podpory školského vzdelávacieho programu, objektívneho overenia znalostí učiteľov i študentov a ich podpory pri aktívnom zapojení do vzdelávacích a vedeckovýskumných národných i medzinárodných programov a projektov. Posilňuje individuálny prístup a starostlivosť o študentov, zvyšuje ich schopnosti, uplatnenie na nadväzujúcich vysokých školách a pripravuje študentov na vstup do praxe. Príjemným prekvapením bola skutočnosť, že práce žiakov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave , boli vystavené medzi najlepšími projektmi stredných a vysokých škôl z Českej a Slovenskej republiky za rok 2013.  
 
      Prostredníctvom Autodesk Academia programu získavajú žiaci Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej  certifikáty, ktoré potvrdzujú ich profesionálnu zručnosť pri práci s produktami softvérovej spoločnosti Autodesk a pomáhajú im pri uplatňovaní sa na trhu práce. V školskom roku 2012/2013  získalo tento cetifikát  45% absolventov školy.