Blindfriendly  20. 10. 2019 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Študenti z SOŠ technickej na Vranovskej úspešne reprezentovali

 V dňoch 19. až 21. 4. 2012 sa konal v Nitre 20. ročník výstavy výrobkov žiakov stredných škôl „MLADÝ TVORCA 2012“. V silnej konkurencii asi 100 stredných odborných škôl, združených stredných škôl a stredísk praktického vyučovania zúčastnených na výstave, študenti úspešne reprezentovali SOŠ technickú Vranovská, o čom svedčí aj zárobok vo výške 705,-€ (z toho TOP výrobok za 200,- €).

 

Na výstave mali žiaci, ako aj dospelí nielen možnosť vidieť aj výrobu a opravu zlatníckych šperkov, ale aj poinformovať sa o činnosti našej školy. Formou suvenírov a reklamných letákov boli oboznámení s možnosťou využitia technického vybavenia dielní na výrobu rôznych výrobkov a služieb. Výstavou sa do povedomia návštevníkov dostali aj nové učebné odbory „Programátor zváracích strojov a zariadení a „ Puškár“, ktoré sa na našej škole otvorili len nedávno.

Vzhľadom na to, že si všetci mohli prezrieť výrobky našich žiakov a presvedčiť sa o ich šikovnosti a zručnosti, ako aj osobne sa poinformovať o možnostiach štúdia a uplatnenia sa žiakov v jednotlivých odboroch, bola táto výstava prínosom v oblasti propagácie našej SOŠ technickej. Náklady vynaložené na zabezpečenie prezentácie na výstave boli minimálne. Stánok sponzorovalo Ministerstvo hospodárstva SR. Návštevnosť na výstave bola vysoká. Dúfame, že naša škola sa bude aj v budúcnosti dobre prezentovať a aktívne sa zúčastňovať takýchto výstav.