Blindfriendly Utorok 23. 4. 2019 | Meniny má Vojtech Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

„Učíme moderne, učíme (sa) radi“

Operačný program vzdelávanie na Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci

 

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu Operačného programu vzdelávanie na predkladanie projektov na tému Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj. Senecké gymnázium bolo so svojím projektom „Učíme moderne, učíme (sa) radi“ úspešné a na modernizáciu vzdelávania v prírodovedných predmetoch získalo nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 113000,- EUR spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a zo Štátneho rozpočtu SR s 5-percentnou spoluúčasťou, ktorú pokryl zriaďovateľ školy, Bratislavský samosprávny kraj.
Ciele projektu – skvalitniť vzdelávanie žiakov a zvýšiť ich záujem o oblasť prírodovedných predmetov za súčasnej podpory vzdelávania učiteľov – sa snažíme dosiahnuť implementáciou nových didaktických prostriedkov do vyučovacieho procesu, inovovaním obsahu a metód vzdelávania a modernizáciou laboratórií. Aktivity boli plánované na 18 mesiacov. Začali vo februári 2014 a  trvali do konca novembra 2015.
Laboratóriá fyziky, chémie a biológie boli zariadené modernými pomôckami, špeciálnymi zostavami systému VERNIER na zber a vyhodnocovania dát tak, že sú riadené počítačom. Vytvorená bola učebňa na kolaboratívne interaktívne vyučovanie a nová multimediálna učebňa.
Na rozšírenie odborných znalostí a získanie kompetencií pedagógov s cieľom efektívnej práce so zavedenými prvkami a systémami modernizácie absolvovali pedagógovia v rámci projektu akreditované vzdelávania zamerané na:
- prácu s kódovanou interaktívnou knihou a interaktívnym perom,
- využitie interaktívnej tabule, multimédií a digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní,
- prácu so systémom zberu a spracovania dát pomocou laboratória podporovaného počítačom,
- metodiku tvorby školských experimentov v prírodovedných predmetoch s použitím laboratória podporovaného počítačom,
- kolaboratívne interaktívne vyučovanie.
Výstupom projektu, okrem modernizácie laboratórií, sú vytvorené a inovované učebné texty a materiály, metodické príručky pre učiteľa, pracovné listy pre žiaka v súčinnosti s interaktívnymi kódovanými knihami, interaktívne cvičenia a edukačné videosekvencie. Všetko na vybrané prírodovedné témy modernizovaných predmetov.