Blindfriendly Utorok 22. 10. 2019 | Meniny má Sergej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

UNICEF – Škola priateľská deťom

 Slovenský výbor pre UNICEF udelil Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva, Sklenárova 7 v Bratislave titul „UNICEF Škola priateľská deťom“.

 
Celoročný program Škola priateľská k deťom (Child Friendly School) je postavený na myšlienke  Dohovoru o právach dieťaťa. Pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl - deti, pedagógov aj rodičov, pričom podstatným prvkom je plnohodnotná spoluúčasť detí na chode školy. Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.
 
V školskom roku 2011/2012 z 92 zapojených škôl na Slovensku získalo titul Škola priateľská k deťom 11 stredných škôl. 
 
Pani riaditeľka, gratulujeme za reprezentáciu Bratislavského samosprávneho kraja a všetkým učiteľom a ich kolegom ďakujeme za  nadšenie a snahu robiť svet detí lepším. Takisto samotným deťom ďakujeme za zapájanie sa do aktivít.