Blindfriendly Streda 26. 2. 2020 | Meniny má Viktor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Úspech Gymnázia v Malackách v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti.

V krajskom kole SOČ získalo ocenenie celkovo 6 prác študentov Gymnázia v Malackách. Dve práce sa umiestnili na prvom mieste, dve na druhom , jedna na treťom a jedna práca získala mimoriadne ocenenie. Zo školského kola SOČ na Gymnáziu v Malackách postúpilo do krajského kola celkovo 10 prác.

 

Gymnázium Malacky i v minulých rokoch patrilo medzi najaktívnejšie školy v oblasti SOČ v rámci Slovenska (hodnotiaca správa ŠIOV).

Umiestnenie prác SOČ v krajskom kole

Autor

Názov

Konzultant

Umiestnenie

Barbora Kubinová

Plazma a jej vplyv na chemické vlastnosti polykarbonátov

RnDr.Monika Stupavská,PhD.

1. miesto

Michaela Stanová

František Lorinczi

Od Ezopa po dnešok

Mgr. Elena Grmanová

1. miesto

Marián Popovič

Reintrodukcia bobra vodného na naše územie

František Figura

2.miesto

Katarína Kořínková

Príbeh židovskej obce

vo Veľkých Levároch

Ing. Vladimír Kořínek

Mgr. Pavol Vrablec, PhD.

2.miesto

Ľubomír Volnár

Barbora Cholková

Vtáčkary

PhDr. Jana Petrová

Mgr. Marek Šrámek

3.miesto

Peter Albrecht

Tepelná elektráreň

v Rohožníku

Ing. Peter Albrecht

mimoriadne

ocenenie