Blindfriendly Štvrtok 5. 12. 2019 | Meniny má Oto Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Úspech študentskej JA Firmy SOH zo SPŠE, Hálova 16, Bratislava na celoslovenskej súťaži Innovation Camp v Košiciach

 Študenti SPŠE, Hálova 16, Bratislava dosiahli mimoriadny úspech na súťaži Innovation Camp v Košiciach 14. februára 2018, ktorej organizátormi bolo JA Slovensko v spolupráci AT&T Slovensko.

 

Študenti SPŠE, Hálova 16, Bratislava dosiahli mimoriadny úspech na súťaži Innovation Camp v Košiciach 14. februára 2018, ktorej organizátormi bolo JA Slovensko v spolupráci AT&T Slovensko.
JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia pripravilo v rámci projektu Aspire súťaž Innovation Camp.
Súťaž sa uskutočnila 14. februára 2018 v Congress Hotel Centrum Košice. Súťaže sa zúčastnilo 100 študentov JA Firiem zo Slovenska.
Celodenná súťaž Innovation Camp predstavovala pre študentov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimulovala ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracovali na reálnej výzve v zmiešaných
5-členných tímoch. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou, ktorú tvorili mananžéri AT&T.
Vďaka tejto súťaži si študenti mohli precvičiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšali si tímovú prácu pri riešení výzvy a spoluprácu s konzultantmi – mentormi z praxe. Na základe výzvy im súťaž priblížila fungovanie firiem v reálnom podnikateľskom prostredí. Cieľom súťaže bolo zároveň motivovať študentov, aby sa stali úspešnými na trhu práce.

Najlepšie 3 tímy získali hodnotné ceny od spoločnosti AT&T Slovakia.
Náš žiak Noel Gondáš pracoval v zmiešanom tíme, ktorý získal 1. miesto.
3. miesto patrilo tímu, v ktorom súťažil ďalší náš žiak Dávid Ovári.