Blindfriendly Štvrtok 14. 11. 2019 | Meniny má Irma Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Úspešná medzinárodná spolupráca SOŠ na Kysuckej 14 v Senci

Stredná odborná škola, Kysucká 14 v Senci je od augusta 2011 zapojená do medzinárodného projektu Leonardo da Vinci – Partnerstvá s názvom Poradenstvo za účelom dosiahnutia správnych výsledkov v európskom vzdelávaní. Tím pedagógov spolupracuje s piatimi zahraničnými partnerskými stranami.

 
Cieľom projektu je analyzovať nové požiadavky trhu práce v kontexte hospodárskych a sociálnych zmien, a tak pomôcť študentom odborného vzdelávania v ich prechode zo školy na trh práce a získať potrebné zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pri zvládnutí pracovných pohovorov v cudzom jazyku a pri uplatnení sa v zamestnaní v rôznych krajinách EU alebo v zahraničných firmách pôsobiacich na Slovensku.
     V termíne od 2. do  6. apríla 2013 sa v priestoroch SOŠ uskutočnilo pracovné stretnutie na medzinárodnej úrovni, ktorého sa zúčastnili zástupcovia partnerských strán z Francúzska, Turecka (Izmit), Litvy, Fínska a Turecka (Istanbul).  
     Celý projekt bude ukončený v júli 2013. Po jeho skončení sa príprava študentov stane súčasťou Školského vzdelávacieho programu a bude sa uskutočňovať na vyučovacích hodinách anglického a nemeckého jazyka, odborných ekonomických predmetov a informatiky. Projekt tak pomôže absolventom SOŠ, Kysucká 14 v Senci dobre obstáť v silnej konkurencii na pracoviskách prestížnych firiem. 
                                                                                                PaedDr. Oľga Hlavačková   
                                                                                                  koordinátorka projektu