Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Úspešná prezentácia Hotelovej akadémie v Singapure

 V dňoch 12.3.-16.3. sa naša pani učiteľka Kornélia Lohyňová zúčastnila celosvetovej konferencie „Microsoft Education Exchange“ ako jedna z piatich reprezentantov Východnej a Strednej Európy.

 

Jej úlohou bolo koučovať jeden z medzinárodných tímov Microsoft Expertov pri riešení tímovej výzvy „Educator Challenge“ a následne hodnotiť jednotlivé projekty spolu s ďalšími Microsoft Fellows.
Výzva bola zameraná na zmenu zadanej vyučovacej hodiny na inovatívnu hodinu s využitím „computational thinking“ metódy (počítačové myslenie) tak, aby hodina vzbudila u žiakov zvedavosť a podporila kreativitu. Je to metóda, ktorá sa skladá zo štyroch fáz a je zameraná na kreatívne riešenie problémov. Úloha bola náročná a práve naša škola, Hotelová akadémia na Mikovíniho ul. a vyučovanie pani Lohyňovej bolo uvedené ako príklad dobrej praxe využitia tejto metódy pred celým publikom viac ako 500 pedagógov a lídrov z 91 krajín sveta.
Pani Lohyňová bola pozvaná na rozhovor s Anthonym Salcitom, viceprezidentom Microsoftu. Rozhovor bol nahrávaný a bude uverejnený na jeho blogu, kde predstavuje inšpiratívnych pedagógov sveta.
Program konferencie bol veľmi bohatý, okrem skvelých prednášok a diskusií s kolegami mali všetci možnosť vyskúšať si aj programovanie fyzických zariadení (MicroBit)a zoznámiťsa s technologickými novinkami ktoré je možné v budúcnosti na vyučovaní využiť.
Najzaujímavejšou časťou bol „Learning Marketplace“ čo je vlastne obrovská burza nápadov, kde všetci prítomní pedagógovia s celého sveta prezentovali, ako využívajú technológie na svojich hodinách.
Konferencia Education Exchange bola oslavou inovatívneho prístupu vo vzdelávaní, oslavou pedagógov, ktorí neváhajú uskutočňovať zmeny, pedagógov ktorí sa neboja výziev a sú pripravení neustále na sebe pracovať, aby pripravili svojich žiakov na ich úspešnú budúcnosť. Zároveň bola obrovskou inšpiráciou pre všetkých zúčastnených a umožnila cennú výmenu skúseností. Teraz je už na nás, ako tieto nápady a získané skúsenosti uplatníme so svojimi žiakmi ��