Blindfriendly Pondelok 27. 5. 2019 | Meniny má Iveta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Úspešný projekt v programe „Energia pre vzdelávanie“

 Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis finančne podporil i projekt Gymnázia v Malackách s názvom „Nepodceňujme UV žiarenie!“ Projekt bol v programe „Energia pre vzdelanie“ hodnotiacou komisiou zaradený medzi podporené.

 

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis v programe „Energia pre vzdelanie“ prerozdelí finančné prostriedky vo výške 5000 EUR. Do programu prišlo spolu 32 žiadostí, hodnotiaca komisia rozhodla o podpore 11 projektov. Škola sa rozhodla využiť ponuku Slovenských elektrární na podporu študentských projektov na kúpu senzorov, ktoré umožnia žiakom vedeckými metódami skúmať intenzitu UV žiarenia v našom okolí, overiť kvalitu UV filtrov v slnečných okuliaroch rôznych typov a značiek, zmerať SPF opaľovacích krémov, určiť bezpečnú dobu pobytu na Slnku pre daný fototyp pokožky a určiť priepustnosť UV žiarenia u rôznych textilných materiálov.

Získaný grant je určený na nákup špeciálnych senzorov - interfejsová jednotka s možnosťou pripojenia k počítaču, UVA a UVB senzor na meranie intenzity UV žiarenia. Projekt budú žiaci realizovať v rámci predmetu Experimentálne vedy, ktorý ma škola zavedený ako vlastný predmet v rámci školského vzdelávacieho programu.

Cieľom projektu je, okrem samotného výskumu, prezentovať i dosiahnuté výsledky na vedeckej konferencii a prostredníctvom grafických posterov, informovať o negatívnych účinkoch UV žiarenia a aktivizovať žiakov, rodičov, pedagógov a verejnosť tak, aby sa sami dokázali a chceli zapojiť do znižovania vplyvov UV žiarenia vo svojom okolí.