Blindfriendly  19. 5. 2019 | Meniny má Gertrúda Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Valentínska kvapka krvi

Stalo sa už tradíciou, že sa naša škola – SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava v spolupráci so Slovenským červeným krížom už po 13-ty krát zapojila do krásneho projektu „ Valentínska kvapka krvi“.

 
Odber sa konal 12. februára 2014 prostredníctvom mobilnej odberovej jednotky Národnej transfúznej stanice priamo v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča na Sklenárovej 1 v Bratislave.

Každoročne sa k žiakom našej školy prihlasujú aj žiaci zo Strednej odbornej školy dopravnej na Sklenárovej 9 v Bratislave ako  aj žiaci z Obchodnej akadémie na Nevädzovej 3 v Bratislave.
Samozrejme, bokom neostali ani pedagógovia, ktorí sú už niekoľkonásobnými darcami krvi.
 
Celkovo sa do Valentínskej kvapky krvi prihlásilo 35 žiakov a 6 pedagógov.
 
Z celkového počtu odobrali krv 27 prihláseným.
 
Zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1 darovalo 17 prihlásených, z toho 12 žiakov a 5 pedagógov.
Zo Strednej odbornej školy dopravnej, Sklenárova 9 v Bratislave darovalo 6 žiakov a z Obchodnej akadémie Nevädzová 3 v Bratislave darovali 4 žiaci.
Aj tento rok sme zaznamenali prípady, kedy žiaci prišli darovať krv, ale ich momentálny zdravotný stav im to nedovolil, a preto boli z darovania vyradení.
 
Odber sa uskutočnil v príjemnej atmosfére, radosť žiakov bola viditeľná a mali dobrý pocit, že mohli darovať tú najvzácnejšiu tekutinu pre život.
 
Za tento ich nezištný čin im vyslovujeme poďakovanie.
 
Ďakujeme organizátorom tohto podujatia ako aj zástupcom Červeného kríža, ďalej ďakujeme vedeniu SOŠ dopravnej Sklenárova 9 v Bratislave a Obchodnej akadémie Nevädzová 3 v Bratislave za podporu tohto podujatia.
 
Organizačne Valentínsku kvapku krvi zabezpečovali Mgr. Viera Slimáková a Matilda Mičunková.