Blindfriendly Pondelok 18. 6. 2018 | Meniny má Vratislav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2017

o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019.

 
Bratislavský samosprávny kraj predkladá Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019 v zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a    o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripomienky k návrhu VZN zasielajte v termíne do 14. 9. 2017 na dresu jana.zapalova@region-bsk.sk , prípadne poštou na adresu:  
 
Odbor školstva, mládeže a športu
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Sabinovská 16
820 05 Bratislava
(rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke)