Blindfriendly Streda 26. 2. 2020 | Meniny má Viktor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Vyhodnotenie 37. ročníka SOČ v Bratislavskom kraji

V Bratislavskom kraji sa Stredoškolskej odbornej činnosti v Krajskom kole zúčastnilo 148 študentov. V Krajskom kole bolo v 17 odboroch 112 prác študentov zo stredných škôl Bratislavského kraja, z toho 2 súťažiace mali po 2 práce.

 
V odbore 06 Zdravotníctvo a farmakológia, 01 Problematika voľného času a v odbore 17  Pedagogika, psychológia, sociológia bolo najviac prác. Ako každý rok boli odbory v ktorých bolo menej prác. Záujem o jednotlivé odbory a z toho vyplývajúci počet prác v týchto odboroch sa každý rok mení. Z gymnázií sa zúčastnili študenti s 64 prácami. Stredné odborné školy reprezentovali súťažiaci s 48 prácami. Podľa vyjadrenia členov Odborných hodnotiacich komisií bola úroveň prác v tomto ročníku porovnateľná s predchádzajúcimi. Vyskytli sa aj mimoriadne dobré práce, ktoré majú veľkú šancu uspieť aj na Celoštátnom kole SOČ. Ako každý rok veľmi vysoko hodnotili komisie úroveň prezentácií jednotlivých prác. Drobné nedostatky sa vyskytli v dokumentáciách.
Najaktívnejšie stredné školy, teda tie čo poslali najviac prác do Krajského kola sú 3 gymnázia. Gymnázium Malacky 1. Mája 8, Gymnázium sv. Františka Assiského Malacky a Gymnázium L. Novomeského. Tento stav je dôsledok toho, že na stredných odborných školách sú študenti už vyprofilovaní a podľa podmienok SOČ do jedného odboru môže škola poslať najviac 2 práce.
            Do Celoštátneho prehliadky SOČ postúpilo z Bratislavského kraja 34 prác, po 2 v každom odbore.
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Katarína Sekáčová
                                                                                                predseda KK SOČ

Súvisiace dokumenty