Blindfriendly Utorok 17. 9. 2019 | Meniny má Olympia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Vyhodnotenie súťaže „Tvoríme pre radosť iných“

 SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča organizovala 14. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou pre žiakov stredných odborných škôl s mottom „Tvoríme pre radosť iných“.

 

Z poverenia MŠVVaŠ SR  organizovala SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava  14. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou pre žiakov stredných odborných škôl s mottom „Tvoríme pre radosť iných“.
Súťaž sa konala v priestoroch  Domu kultúry Ružinov  22. marca 2017.
Súťaž organizačne zabezpečovala celoštátna komisia vytvorená na SOŠ OS Samuela Jurkoviča.

Predseda celoštátnej komisie – Ing. Tatiana Mókosová, riaditeľka školy
Organizačné zabezpečenie     - Ing. Iveta  Šoltésová,  Katarína Vajgelová,  Lýdia Štolfová

Odborná hodnotiaca komisia pracovala v zložení:
Monika Pavlovská, predseda  OHK, výtvarníčka
Miroslav Sedláček, podnikateľ
Ing. Silvia Krkošková, podnikateľka

Cieľom súťaže je podporiť žiakov pri prezentácii svojich  nápadov, praktických zručností, estetického cítenia a  nových trendov v darčekovom balení.

Na súťaži sa zúčastnilo spolu 14 škôl – 10 škôl zo Slovenska a 4 školy z Českej republiky, s celkovým počtom 20 súťažiacich.
Témy súťaže:
1. téma – zhotoviť darčekové balenie na tému „Mama, ďakujem„
2. téma – zhotoviť darčekové balenie na tému „Balíček pre čakajúceho zákazníka„
3. téma – zhotoviť ponuku dňa na tému „Čaro jari“

Odborná hodnotiaca komisia vyhlásila celkové poradie súťažiacich po všetkých troch súťažných témach – súťažiaci sa umiestnili v zlatom /1. – 3. miesto/, striebornom /4. – 11. miesto/, a v bronzovom pásme /12. – 20. miesto/.       
                                                     
V celkovom poradí /po spočítaní výsledkov za všetky 3 témy/ sa umiestnili:
1. miesto  Smažíková Kateřina  /č.20/   SŠ obchodu, služeb a podnikání České Budějovice
2. miesto  Balážová Martina      /č.12/   SOŠ podnikania Žilina
3. miesto  Škardová Lucie          /č.19/   SŠ obchodní, České Budějovice
                    
Okrem toho boli po každej súťažnej téme vyhodnotené najlepšie nápady  a bola udelená špeciálna cena odbornej hodnotiacej komisie.

Špeciálna cena OHK:  Balážová Martina /č.12/, SOŠ podnikania Žilina

Najlepší nápad v 1.téme „Mama, ďakujem“ – Smažíková Kateřina  /č.20/  
                                                                         SŠ obchodu, služeb a podnikání České Budějovice
                                                                                       
Najlepší nápad v 2. téme „Balíček pre čakajúceho zákazníka“ – Škardová Lucie  /č.19/  
                                                                                                 SŠ obchodní, České Budějovice

Najlepší nápad v 3.téme „Čaro jari“ – Javorčíková Veronika  /č. 13/
                                                              SOŠ HSaO, Nové Zámky

Každý člen hodnotiacej komisie hodnotil jednotlivé témy pridelením bodov v rozsahu 0 – 10 bodov. Kritéria hodnotenia boli nasledovné: časový limit, vystihnutie témy, nápaditosť,  tvorba dekorácie, výber obalového materiálu,  zručnosť, pevnosť, prenosnosť, estetický vzhľad.

Všetci súťažiaci obdržali hodnotné vecné ceny, ktoré boli zakúpené z prostriedkov MŠVVaŠ SR, z prostriedkov Rady rodičov pri SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča a venované od sponzorov –  zamestnávateľov, s ktorými spolupracuje naša škola v rámci odbornej prípravy žiakov v SDV:
dm drogerie markt, Tesco Stores,   Humanic,  LIDL,  Deichmann,   BILLA,  Kaufland

Žiaci všetkých škôl predviedli vysokú zručnosť, nápaditosť a estetické cítenie pri realizácii svojich nápadov. Veríme, že táto súťaž bola pre nich dobrou motiváciou k neustálemu zlepšovaniu svojich odborných zručností a budovaniu si kladného vzťahu k svojej budúcej profesii.
                                                                                        
                                                                                      
Ing.Šoltésová Iveta                                                                                                    
predseda organizačného výboru
                                                                                              
Bratislava, 23.3.2017