Blindfriendly Pondelok 22. 10. 2018 | Meniny má Sergej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Zahraničná spolupráca medzi Strednou odbornou školou obchodu a služieb Samuela Jurkoviča a strednými odbornými školami v Čechách

Písali o nás v zahraničí... První místo za prezentaci zahraniční spolupráce pro Střední školu obchodní a Vyšší odbornú školu České Budějovice a Strednú odbornú školu obchodu a služieb Samuela Jurkoviča z Bratislavy

 

Zahraniční spolupráce Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9, s bratislavskou Strednou odbornou školou obchodu a služieb Samuela Jurkoviča zaujala odbornou komisi soutěže o „Nejlepší prezentaci zahraniční spolupráce“ v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo. Společná prezentace s názvem „Napříč Evropou (společné zážitky, společné cíle…), kterou mohli návštěvníci výstavy zhlédnout u výstavního stánku v pavilonu T1, získala první místo.
Na prezentaci se podíleli nejen žáci z českobudějovické odborné střední školy, vzájemnou spolupráci prezentovali i žáci ze spřátelené bratislavské školy. Prezentovány byly společné projekty a aktivity, na nichž se obě školy podílí již od roku 2003, ocenění ze společných soutěží, nebo kronika bratislavské školy.
V současné době je Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča také součástí společného projektu „Turistické atraktivity našeho regionu“. Do projektu, realizovaného v rámci programu Erasmus+, jsou zapojeny ještě střední školy z Itálie a Litvy. Cílem projektu je nejen poznání turistických atraktivit v jednotlivých zemích, ale i zdokonalení se v on-line komunikaci a v angličtině, která je oficiálním jazykem tohoto projektu. V minulých letech se obě školy podílely na organizaci pracovních stáží v rámci projektu Mobility žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě, podpořeného rovněž z programu Erasmus+. Stáže probíhaly na pracovištích sociálních partnerů v Českých Budějovicích a Bratislavě. V roce 2010 se školy zapojily do projektu podporovaného vlámskou vládou, projektu společného vzdělávání učitelů, kteří získávali teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti z oblasti marketingu obchodu v belgickém Gentu.
Kromě projektů podnikají školy celou řadu společných aktivit, v oblasti sportu, soutěží a prevence. Žáci a pedagogové se pravidelně účastní soutěží, které jedna ze škol pořádá. Například Veletrhu fiktivních firem a soutěže v prezentačních dovednostech „Vítejte u nás“ v Českých Budějovicích nebo soutěže v dárkovém balení v Bratislavě. Od roku 2014 podnikají školy společné aktivity v oblasti sportu v rámci projektu „Za krásami Šumavy“, společně organizují i lyžařský výcvik žáků škol ve slovenských Tatrách. Českobudějovická škola se inspirovala i aktivitami v oblasti prevence, organizuje po vzoru bratislavské školy akci s názvem „Valentýnská kapka krve“, kterou podporuje dárcovství mladých lidí, ale i Den prevence, který je za pomoci celé řady besed a workshopů zaměřen na současné problémy mladých lidí ve společnosti.
„Příznivá odezva účastníků aktivit je odměnou pro pedagogické pracovníky i vedení školy, je i motivací pro realizaci dalších společných projektů,“ dodává ředitelka Mgr. Jarmila Benýšková ke vzájemné spolupráci s bratislavskou střední školou.