Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Žiaci SOŠ Senec úspešne reprezentovali BSK v oblastnom kole súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2013 CASTROL

Dňa 12.02.2013 sa uskutočnilo oblastné kolo súťaže Autoopravár - Junior CASTROL 2013. Súťaže sa zúčastnili najúspešnejší žiaci zo školského kola. SOŠ Senec reprezentovali žiaci Patrik Švec, Peter Mikuš, Ľuboš Horňák, Roman Petrovič, Tomáš Antoni, Ondrej Horváth, Andrej Bagin.

 
Organizátor súťaže – CPA SR – zabezpečil kvalitatívny audit vedomostnej úrovne a spôsobilostí žiakov stredných odborných škôl učebného odboru autoopravár. Žiaci absolvovali náročné teoretické testy. Skúšajúcimi boli zástupcovia budúcich zamestnávateľov v oblasti autoopravárenstva.
     V silnej konkurencii škôl bolo veľmi náročné obhájiť získané autoopravárenské schopnosti. Najúspešnejší boli Ondrej Horváth, ktorý obsadil 1. miesto a jeho spolužiak, Tomáš Antoni, 2. miesto. Zásluhu na kvalite odbornej prípravy žiakov učebného odboru autoopravár majú pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci SOŠ Senec.